Jongen met beugel

Behandeling en diagnose PPD-NOS

Het is van belang dat er bij jou een goede diagnose wordt gesteld. De diagnose wordt gesteld door jouw gedrag te observeren en te praten met jou en je omgeving. Hiervoor zal er uitgebreid naar jouw gedrag worden gekeken in verschillende situaties. Bijvoorbeeld hoe je met andere kinderen omgaat, hoe je je thuis gedraagt en waar je interesses liggen.

Wanneer we weten wat de kenmerken van jouw PPD-NOS zijn, kunnen we deze informatie geven aan mensen in jouw omgeving. Zo weten zij beter wat er met jou aan de hand is. Ook is het nuttig om je omgeving te informeren over PDD-NOS en de aanpak daarvan in het algemeen.

PDD-NOS is niet te genezen. Wel kunnen we aan de slag gaan om jou en de mensen in je omgeving te leren hoe er het beste mee om te gaan. Zo kan je minder last ondervinden van jouw kenmerken van PDD-NOS.

Ouders

Jouw ouders moeten uitleg krijgen over wat PDD-NOS is en hoe dit zich bij een kind kan ontwikkelen. Ook krijgen zij uitleg over de aanpak in het algemeen. Het is belangrijk dat zij mee denken over hoe jij het beste ondersteunt kan worden.

School

Ook jouw school kan als dit nodig is geïnformeerd worden over PDD-NOS en de aanpak hiervan. Ook kijken we samen of deze school geschikt voor jou is en hoe jouw meester of juf jou het beste kan helpen.

Jijzelf

We kunnen jou uitleg geven over PDD-NOS en je helpen de kenmerken te accepteren. Ook bieden we hulp in het om gaan met je symptomen van PDD-NOS. Bij Jonx worden hiervoor individuele trajecten en trainingen aangeboden.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis