Home Over Jonx Cliëntenraad van Jonx

Cliëntenraad van Jonx

jongen in behandeling voor zijn angststoornis

Bij Jonx zijn de cliëntenraad en familievereniging nauw betrokken bij de kwaliteit van zorg en de structurele verbetering. De maatschappij verandert snel en cliënten zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Zorginnovatie en eHealth staan daarom stevig op de agenda. We maken regelmatig gebruik van cliëntenpanels en klankbordgroepen.

Cliëntenraad

Ben je in behandeling bij Jonx, woon je binnen een Beschermd Wonen project of krijg je begeleiding bij het op jezelf wonen? Dan heb jij ervaring met de zorg die Jonx biedt! Ook ouders, verzorgers of een vertegenwoordiger van een kind in behandeling bij Jonx kunnen meepraten en denken over hoe de zorg verbeterd kan worden. Om dit goed te doen is het belangrijk dat wij jouw ervaring en mening horen.

Meedoen?

Je kunt op twee manieren meedoen. Namelijk door lid te worden van de Cliëntenraad van Jonx of door lid te worden van het cliëntenpanel. Als lid van de cliëntenraad praat je mee over behandelaanbod, medicijngebruik en huisregels en is er regelmatig overleg met het management. Je leert op te komen voor andermans belangen en je eigen belang in het oog te houden. Er is een reis- en onkostenvergoeding en een financiële vergoeding voor deelname aan de vergaderingen. Vanuit het Cliënten Belangen Bureau (CBB) wordt ondersteuning geboden bij het raadswerk.

Bij het cliëntenpanel word je via de mail benaderd om je mening te geven over verschillende onderwerpen met betrekking tot de zorgverlening binnen Jonx. Voorwaarde is dat je 12 jaar of ouder bent. Je krijgt twee tot drie keer per jaar een uitnodigingsmail om hieraan deel te nemen. Je hoort ook terug wat de resultaten zijn!

Wil je meedoen met het panel of lid worden van de cliëntenraad? Stuur dan een mail met je gegevens naar cbb21@lentis.nl. De Cliëntenraad Jonx maakt deel uit van een groter verband medezeggenschap binnen Lentis en vindt zijn wettelijke basis in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Voor meer informatie kun je contact opnemen met het CBB via telefoonnummer (050) 409 75 75 of cbb21@lentis.nl.