Home Behandelaanbod Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Behandeling

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Tijdens deze therapie leer je om anders om te gaan met je gedrag en gedachten. CGT is een gestructureerde aanpak, waarbij vaak wordt gewerkt met huiswerkopdrachten.

Voor wie is CGT bedoeld?

Cognitieve Gedragstherapie kan goed helpen als je problemen ervaart in de manieren waarop je denkt en/of je je gedraagt. Het idee achter cognitieve gedragstherapie is namelijk dat er een in een bepaalde situatie een verband bestaat tussen je gedachten, je gedrag en je gevoel. Tijdens de therapie leer je anders om te gaan met je gedrag en je gedachten.

Als je CGT volgt, spreken we samen met jou (en je ouders) doelen af. Ook brengen we in kaart wat jouw problemen zijn. Daarna spreken we af hoe we je problemen het beste kunnen aanpakken. Misschien wil je anders leren denken? Of je gedrag leren veranderen? Om je hierbij te helpen stelt je behandelaar vragen als: “hoe helpt deze gedachte je?” en “wat zou je anders kunnen denken?”. Op die manier leer je om negatieve gedachten te vervangen met positieve gedachten, wat een positief effect heeft op je gevoel en gedrag.

Wanneer wordt CGT ingezet?

Jonx biedt CGT op alle locaties aan, voor kinderen en jongeren, en voor volwassenen met autisme. Het behandelplan stellen we altijd samen met jou (en je ouders) af. Cognitieve gedragstherapie kan onderdeel van je behandelplan zijn, als jouw klachten te maken hebben met je gedachten en/of gedrag.

CGT kan bij de volgende problemen onderdeel zijn van de behandeling:

Bij Jonx in zorg, en dan?

1

Verwijzing

2

Intake

3

Adviesgesprek

4

Behandeling

5

Eindgesprek