Home Behandelaanbod Intensieve Systeemtherapeutische Thuisbehandeling (IST)

Behandeling

Intensieve Systeemtherapeutische Thuisbehandeling (IST)

‘IST’ staat voor Intensieve Systeemtherapeutische Thuisbehandeling en wordt ook wel ‘systeemtherapie’ of ‘gezinstherapie’ genoemd. Als je IST krijgt, vindt jouw behandeling (deels) thuis plaats. Iedere week komt er een behandelaar bij je langs die samen met jou kijkt welk gedrag je zou willen veranderen.

Wat is IST?

Je kunt een IST behandeling krijgen als je bijvoorbeeld graag wilt dat jij en je gezin wat aardiger tegen elkaar zijn of elkaar wat beter begrijpen. Tijdens de IST stellen jij en je gezin samen met de behandelaar doelen op. Ook maken jullie samen een plan om deze doelen te halen. Denk aan gesprekken voeren of opdrachten maken. Ook kunnen jullie video opnames maken en deze samen met de behandelaar terugkijken om ervan te leren. De behandelaar komt drie maanden wekelijks bij jullie thuis. Daarna bespreken jullie of de doelen zijn behaald.

Voor wie is IST bedoeld?

IST is bedoeld voor gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar waarin iemand een psychiatrische diagnose heeft. Het kan helpen als je merkt dat de communicatie tussen gezinsleden niet soepel verloopt en je nog niet helemaal duidelijk hebt hoe dat komt en hoe je dat kan verbeteren. IST kan ook helpen als je als ouder vanuit een psychiatrische diagnose behandeling nodig hebt bij de ontwikkeling van je jonge kind of baby.

Wanneer wordt IST ingezet?

Bij Jonx stellen we je behandelplan altijd op jou af. Je behandelaar bepaalt samen met jou of IST bij jouw behandeling kan passen.

IST kan bij de volgende problemen onderdeel zijn van de behandeling:

Bij Jonx in zorg, en dan?

1

Verwijzing

2

Intake

3

Adviesgesprek

4

Behandeling

5

Eindgesprek