“Het geleerde in de praktijk brengen, dat is super!”
Vrouw bij water

Werken bij Jonx

Jonx helpt kinderen, jongeren en hun ouders bij psychiatrische problematiek. Daarnaast bieden wij specialistische hulp aan kinderen en volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) en hun netwerk. Jonx is onderdeel van Lentis en bestaat uit twee clusters: Jonx Ambulant en Jonx Autisme.

Bij goede zorg is het belangrijk om de behandeling samen te doen. Daarom werkt Jonx nauw samen met patiënten, familie en ketenpartners.

Bij Jonx willen we de partner in de zorg zijn. Dit doen we door te werken met slagvaardige teams die zelfstandig de relaties met hun omgeving onderhouden.

Daarnaast maken we gebruik van E-Health. We merken dat dit zeker voor jongeren steeds belangrijker is. Ook in de behandeling van cliënten met ASS, zien we dat E-Health toepassingen veel meerwaarde heeft. Jonx werkt veel samen op het gebied van E-Health ontwikkelingen en bevordert de uitwisseling van kennis en expertise.

Jonx werkt volgens de doelstelling dat we kwalitatief goede zorg willen bieden door toegankelijk te zijn voor kwetsbare kinderen, jongeren en hun ouders en voor volwassenen met autisme en hun netwerk. De specialistische autisme teams hebben een hoog specialistisch aanbod dat bestaat uit diagnostiek, behandeling en begeleid wonen. Daarnaast zijn er expertise teams, op het gebied van infants, onderwijs of specialistische (thuis) behandeling.

Met wetenschappelijk onderzoek en innovatie werkt Jonx aan een toekomst met betere zorg. We hebben een onderzoeksteam dat verschillende onderzoeken uitvoert met als doel de dagelijkse zorg elke dag een beetje beter te maken. Iedereen die bij Jonx werkt kan een bijdrage leveren aan onderzoek.

Als je bij Jonx komt werken dan word je een specialist in het onderzoeken van psychiatrische klachten en problemen op verschillende levensgebieden. Samen met cliënten, hun ouders of verzorgers en netwerk werken we aan effectieve oplossingen.

Sinds september 2018 vind je alle vacatures, meer informatie over opleidingen en stages op onze vacaturesite www.werkenbijlentis.nl.

Vacatures Jonx

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis