Home Behandelaanbod Infantteam Autisme (ATN)

Behandeling

Infantteam Autisme (ATN)

Het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) van Jonx heeft een ‘Infantteam’. Dit is een team dat gespecialiseerd is in de diagnostiek en behandeling van zeer jonge kinderen die een Autismespectrumstoornis (ASS) hebben, of waarbij vermoedens zijn van ASS. Het team werkt vanuit Groningen en Drachten.

Voor kinderen van 0-5 jaar

Omdat het belangrijk is om ASS vroeg te ontdekken, kunnen kinderen snel terecht bij het Infantteam. Binnen vier weken na je aanmelding word je samen met je kind uitgenodigd voor een eerste gesprek. Tijdens dit gesprek maken jullie kennis met onze onderzoekers en/of je behandelaar. Daarnaast bespreken jullie waar jij en je kind tegenaan lopen. We formuleren een hulpvraag en maken een vervolgafspraak om je klachten verder te onderzoeken. Dit laatste noemen we ook wel ‘diagnostiek’.

Als de fase van de diagnostiek is afgerond, voeren we een adviesgesprek. Daarin bespreken we onze bevindingen en stellen we mogelijk een diagnose. Omdat je kind nog erg jong is, kan het zijn dat we nog geen diagnose kunnen stellen. Naast een eventuele diagnose geven we je ook advies voor een mogelijke verdere behandeling binnen ons Infantteam. Ook als er geen Autisme gesteld wordt ontvang je een advies over een passend vervolg voor je kind. 

In behandeling bij het Infantteam van ATN

Binnen het Infantteam gaan we uit van het Eclectisch-Nederlands model voor vroegstimulering (ENN). Dit betekent dat het doel van onze behandeling is om de normale ontwikkeling van je kind te stimuleren door breed en actief aandacht te schenken aan het contact, communicatie en spel van je kind. Zodat ook de specifieke moeilijkheden van je kind verminderen. We laten de behandeling zoveel mogelijk plaatsvinden in de omgeving van je kind.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor een behandeling bij het Infantteam van ATN via je huisarts, gemeente, consultatiebureau, medisch specialist, Medisch Kinderdagverblijf (MKD) of een kinderdagcentrum (KDC).

Bij Jonx in zorg, en dan?

1

Verwijzing

2

Intake

3

Adviesgesprek

4

Behandeling

5

Eindgesprek