Home Over Jonx Kwaliteit van Jonx

Kwaliteit van Jonx

meisje onzekerheid

Bij Jonx bewaken we dagelijks onze kwaliteit en streven we ernaar om onze zorg te verbeteren. We leggen onze zorgprocessen systematisch vast, zodat voor iedereen duidelijk is hoe we omgaan met verschillende situaties. Op die manier behouden we onze hoogwaardige zorg. 

Hoogwaardige zorg

Onze zorg is HKZ-gecertificeerd. Dit betekent dat Jonx intern de zaken goed op orde heeft, de klant principieel centraal staat en dat we voortdurend werken aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Daarnaast hebben we van Stichting TOPGGz het keurmerk TOPGGz ontvangen voor het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) in Groningen waar zeer gespecialiseerde, topklinische zorg verleend wordt.

Cliënttevredenheid

Jonx hecht veel waarde aan de mening van cliënten. Daarom vragen we regelmatig feedback tijdens de behandelingen en werken we met enquêtes voor cliënten en verwijzers. De resultaten van deze onderzoeken vormen de basis voor verdere verbetering.

Naast onderzoeken naar cliënttevredenheid, meten we vanuit Jonx de kwaliteit van onze zorg aan de hand van prestatie-indicatoren. Als je klachten hebt, nemen we deze heel serieus. We hebben een klachtenregeling gebaseerd op wettelijke regelingen. Om te leren en te verbeteren horen wij je klachten graag. Ook meer algemene suggesties horen wij graag van je. Alleen zo kunnen samen blijvend werken aan verbeteringen en houden we onszelf scherp.