Vraag van de maand: vernieuwing locatie Groningen

Convenant WIJ-Groningen wordt ondertekend

Iedere maand stelt Jonx cliënten een vraag. Dat doen we omdat we omdat we graag willen weten wat onze cliënten van ons vinden. Wat vinden zij belangrijk, hoe doen we het op de punten die zij belangrijk vinden? We zijn natuurlijk blij met de dingen die goed gaan en we werken er hard aan om dat wat niet goed gaat te verbeteren. Daar zijn we altijd mee bezig. Alle uitkomsten van de vraag van de maand geven we mee aan de teams van Jonx. En dan gaan zij aan de slag!

In de maand februari stelden we de vraag: Wat voor ideeën hebben jullie voor een thema voor aan de muren om het gezellig te maken in de gangen van locatie Groningen?

Dit is het resultaat:

Samenwerkingsinitiatieven: goede voorbeelden specialistische jeugdhulp

Twee initiatieven waaraan Jonx deelneemt, worden vermeld als goede voorbeelden op Het Platform Integrale Specialistische Jeugdhulp. (meer…)

Autismeweek Luisteren naar autisme en Jonx doet mee!

Van 31 maart tot en met 7 april vindt de landelijke Autismeweek 2018 plaats. Ook Jonx organiseert een aantal lezingen en workshops. (meer…)

Vraag van de maand: Wordt een vriend/vriendin en/of familielid betrokken bij je behandeling?

Convenant WIJ-Groningen wordt ondertekend

Iedere maand stelt Jonx cliënten een vraag. Dat doen we omdat we omdat we graag willen weten wat onze cliënten van ons vinden. Wat vinden zij belangrijk, hoe doen we het op de punten die zij belangrijk vinden? We zijn natuurlijk blij met de dingen die goed gaan en we werken er hard aan om dat wat niet goed gaat te verbeteren. Daar zijn we altijd mee bezig. Alle uitkomsten van de vraag van de maand geven we mee aan de teams van Jonx. En dan gaan zij aan de slag!

In de maand februari stelden we de vraag: Wordt een vriend/vriendin en/of familielid betrokken bij je behandeling?

Dit is het resultaat:

Zorgorganisaties en scholen samen tegen suïcide bij jongeren

Vertegenwoordigers van de organisaties die het suidicepreventieplan voor jongeren hebben ontwikkeld.

Onder jongeren is suïcide één van de belangrijkste doodsoorzaken. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek schommelt het aantal suïcides in de leeftijdsgroep van 15 tot 20 jaar het laatste decennium tussen de 40 en 60 jongeren per jaar. Dit is een toename ten opzichte van eerdere decennia. In de provincie Groningen ligt het gemiddelde aantal suïcides bovendien boven het landelijk gemiddelde. (meer…)

Keurmerk voor FACT jeugd Groningen-team Stad!

binnenstad Groningen

FACT Jeugd Groningen-team Stad heeft het keurmerk Jeugd Flexible ACT ontvangen van het CCAF. De patiënten die door het Jeugd Flexible ACT-team worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische problemen. (meer…)

Nieuw gezicht op de website

Meisje op de fiets

Iedere maand stelt Jonx cliënten een vraag. Dat doen we omdat we omdat we graag willen weten wat onze cliënten van ons vinden. (meer…)

Jonx opent spreekuurlocaties in Drenthe

Jonx helpt kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek en hun ouders of verzorgers. Daarnaast bieden wij hulp aan volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). (meer…)

Vraag van de maand: Vernieuwing van locaties

Convenant WIJ-Groningen wordt ondertekend

Iedere maand stelt Jonx cliënten een vraag. Dat doen we omdat we omdat we graag willen weten wat onze cliënten van ons vinden. Wat vinden zij belangrijk, hoe doen we het op de punten die zij belangrijk vinden? (meer…)

Steeds meer online behandelingen bij Jonx

FTE in Martiniplaza

Steeds meer mensen maken gebruik van onze online behandeling. We combineren de online behandeling met face to face contacten. Dat doen we omdat dat onze cliënten de ruimte geeft om zelf aan hun behandeling te werken op een moment dat dat goed past. (meer…)

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis