Nieuwe woonafdeling voor jongeren in stad Groningen

Lentis start 1 mei met een nieuwe woonafdeling voor jongeren in De Helix in de stad Groningen. De woonafdeling is bedoeld voor studerende jongeren die een intensieve begeleidingsvraag hebben. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. (meer…)

Jonx telefonisch minder goed bereikbaar

Jonx is momenteel minder goed telefonisch bereikbaar. Onze excuses daarvoor. (meer…)

Autismeweek ‘Autisme werkt’

Van 30 maart t/m 6 april vindt de NVA Autismeweek 2019 plaats. Jonx organiseert een informatieavond: Studeren met autisme … ASS dat maar goed gaat!

(meer…)

Half miljoen om mensen met autisme mee te laten tellen in de maatschappij!

De overheid (ZonMw) heeft een half miljoen euro geld uitgetrokken voor een plan om mensen met autisme en hun naasten beter te betrekken bij de maatschappij. Met de subsidie wordt een vervolg gegeven aan de Academische Werkplaats Autisme (AWA). (meer…)

Cursus ‘Plezier op school’ voor aanstaande brugklassers

Rugtassen kinderen

De overgang naar het voortgezet onderwijs is voor veel basisschoolleerlingen een grote stap. Om kinderen een steuntje in de rug te geven en steviger in hun schoenen te laten staan, is de gratis cursus ‘Plezier op school’ voor bijna-brugklassers een aanrader. (meer…)

Vraag van de maand: vernieuwing locatie Groningen

Convenant WIJ-Groningen wordt ondertekend

Iedere maand stelt Jonx cliënten een vraag. Dat doen we omdat we omdat we graag willen weten wat onze cliënten van ons vinden. Wat vinden zij belangrijk, hoe doen we het op de punten die zij belangrijk vinden? We zijn natuurlijk blij met de dingen die goed gaan en we werken er hard aan om dat wat niet goed gaat te verbeteren. (meer…)

Samenwerkingsinitiatieven: goede voorbeelden specialistische jeugdhulp

Twee initiatieven waaraan Jonx deelneemt, worden vermeld als goede voorbeelden op Het Platform Integrale Specialistische Jeugdhulp. (meer…)

Autismeweek Luisteren naar autisme en Jonx doet mee!

Van 31 maart tot en met 7 april vindt de landelijke Autismeweek 2018 plaats. Ook Jonx organiseert een aantal lezingen en workshops. (meer…)

Vraag van de maand: Wordt een vriend/vriendin en/of familielid betrokken bij je behandeling?

Convenant WIJ-Groningen wordt ondertekend

Iedere maand stelt Jonx cliënten een vraag. Dat doen we omdat we omdat we graag willen weten wat onze cliënten van ons vinden. Wat vinden zij belangrijk, hoe doen we het op de punten die zij belangrijk vinden? We zijn natuurlijk blij met de dingen die goed gaan en we werken er hard aan om dat wat niet goed gaat te verbeteren. Daar zijn we altijd mee bezig. Alle uitkomsten van de vraag van de maand geven we mee aan de teams van Jonx. En dan gaan zij aan de slag!

In de maand februari stelden we de vraag: Wordt een vriend/vriendin en/of familielid betrokken bij je behandeling?

Dit is het resultaat:

Zorgorganisaties en scholen samen tegen suïcide bij jongeren

Vertegenwoordigers van de organisaties die het suidicepreventieplan voor jongeren hebben ontwikkeld.

Onder jongeren is suïcide één van de belangrijkste doodsoorzaken. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek schommelt het aantal suïcides in de leeftijdsgroep van 15 tot 20 jaar het laatste decennium tussen de 40 en 60 jongeren per jaar. Dit is een toename ten opzichte van eerdere decennia. In de provincie Groningen ligt het gemiddelde aantal suïcides bovendien boven het landelijk gemiddelde. (meer…)

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis