Home Behandelaanbod Genderpoli

Behandeling

Genderpoli

Genderpoli

Twijfel je over het geslacht waarin je bent geboren en opgegroeid? Als je je hier erg ongelukkig over voelt, dan noemen we die gevoelens ook wel ‘genderdysforie’. Jonx kan je helpen als je erg last hebt van deze gevoelens. Tot je 18e kun je bij de Genderpoli van Jonx terecht. En ook je ouders en verdere omgeving kunnen hun vragen bij ons kwijt.

Heb jij genderdysforie?

Om je zo goed mogelijk te helpen, doorlopen we een fase die we ‘diagnostiek‘ noemen. Dat houdt in dat we zoveel mogelijk informatie over je verzamelen om te ontdekken of je genderdysforie hebt.

We voeren bijvoorbeeld gesprekken met jou en je ouders/verzorgers. En in overleg met jou kan het zijn dat we praten met je school of eerdere behandelaren. Als we genoeg informatie hebben, bespreken we hoe we je het beste kunnen helpen. Soms is het zo dat je door de genderdysforie ook andere klachten hebt. Dan kijken we daar ook naar, zodat we weten wat jij nodig hebt.

Individuele behandeling bij genderdysforie

Bij een individuele behandeling kun je psycho-educatie krijgen. Tijdens die psycho-educatie bespreken we de betekenis van ‘genderidentiteit’ en kijken we met jou naar de gevoelens die jij over je gender hebt en kunt krijgen. Je kunt bijvoorbeeld heel verdrietig zijn of nog niet zo goed weten hoe je je gevoelens uit. Wij helpen je dan om zelfverzekerder met je gevoelens om te gaan.

Ouderbegeleiding en/of systeemtherapie bij genderdysforie

Ouders kunnen gevoelens van onzekerheid en rouw ervaren en zorgen hebben over de toekomst als hun kind worstelt met genderdysfore gevoelens. Voor ouders bieden we ouderbegeleiding waarin we bespreken hoe ze met dit soort gevoelens om kunnen gaan en hoe ze hun kind kunnen ondersteunen.

Bij ouderbegeleiding krijgen jij en je ouders uitleg over genderidentiteit. Systeemtherapie houdt in dat de mensen die belangrijk voor je zijn betrokken worden bij je behandeling. Bijvoorbeeld je ouders, zusjes, broertjes of vrienden. Tijdens systeemtherapie werken jullie aan doelen die jullie samen verder helpen.

Begeleiding bij medische behandelingen

Het kan zijn dat je nadenkt over medische behandelingen, zoals een hormoonbehandeling of een geslachtsbevestigende operatie. De Genderpoli van Jonx biedt geen medische behandelingen, maar kan je wel helpen bij vragen of twijfels. Jonx werkt samen met het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie van het Amsterdam UMC en met het Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender. Jongeren rond 18 jaar kunnen ook bij het Genderteam van het Universitair Medisch Centrum in Groningen terecht.

Samenwerking met UMCG

Met ingang van april 2024 is er ook een samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Wanneer het passend is om een jeugdige te verwijzen naar het UMCG, is dit mogelijk. In het geval van een verwijzing naar het UMCG blijven de jeugdige en de ouders client bij Jonx. Het medisch traject wordt verzorgd door het UMCG, maar de samenwerking is nauw, zodat de psychologische begeleiding hierop aansluit. Jonx verwijst alleen jeugdigen door, voor wie dit passend is. Er is een beperkte instroom bij het UMCG mogelijk. Het is dus niet zo dat een aanmelding bij Jonx betekent dat je doorverwezen wordt voor een medisch traject. De verwijzingen verzorgen we in nauwe samenspraak met de artsen van het UMCG middels een proces van indicatiestelling. Voor alle aanmeldingen volgen we onze gebruikelijke route, wat betekent dat je op de reguliere wachtlijst komt als je je aanmeldt. Daarna volgt een intakeprocedure en bepalen we samen met jou en je ouders hoe je traject bij Jonx eruit kan zien. De stap naar een medisch traject is een grote stap en zal pas gezet worden als dit noodzakelijk is.

Ter verduidelijking:

  • Een intake bij Jonx betekent niet persé een doorverwijzing naar UMCG.
  • Bestaande cliënten kunnen vragen bespreken met de behandelaar
  • Verwijzingen naar UMCG verzorgen we in nauwe samenspraak met de artsen. Dit gaat in een proces van indicatiestelling. 
  • Er is beperkte instroom mogelijk.

Hoe kom je bij ons terecht?

Je kunt naar de Genderpoli worden doorverwezen via je (huis)arts, een andere GGZ-instelling of een Centrum voor Jeugd en Gezin.

Bij Jonx in zorg, en dan?

1

Verwijzing

2

Intake

3

Adviesgesprek

4

Behandeling

5

Eindgesprek