Home Over Jonx Klachten en complimenten

Klachten en complimenten

Ben je niet tevreden over de hulp die je krijgt of hebt gekregen bij Jonx? We vinden het goed als je dat met ons deelt. Op die manier kunnen we proberen beter in te spelen op de wensen of verwachtingen van onze cliënten.

Ben je juist heel tevreden over de hulp die je van Jonx hebt ontvangen? Ook dat horen we graag!

Niet tevreden over de behandeling bij Jonx? Dan kun je het volgende doen:

 • Ga over je klacht in gesprek met de behandelaar of de leidinggevende van de behandelaar.
 • Wil je graag dat iemand je helpt met je klacht? Dan kun je dit bespreken met de klachtenfunctionaris. Zij probeert samen met jou tot een oplossing te komen. Dit kan ook in een gesprek met de medewerker of de leidinggevende plaatsvinden.
  De klachtenfunctionaris geeft onafhankelijk advies en informatie en kan bemiddeling bieden. De klachtenfunctionaris is er voor iedereen die in behandeling is bij Jonx.
  Willemien Starke, Klachtenfunctionaris
  Telefoon: 06-51939630
  Aanwezig op dinsdag en donderdag, daarbuiten eventueel op afspraak
 • Lost dat niets op, dan kun je de klachtencommissie van Lentis aanschrijven. Klachten kun je schriftelijk indienen via klachtenlentis.ucp@lentis.nl. Een commissie van drie leden beoordeelt dan de klacht. De voorzitter van de commissie is een jurist die niet werkzaam is bij Lentis. De overige twee leden zijn deskundigen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg van binnen of buiten Lentis. Ten minste één lid van de klachtencommissie is een psychiater. Bij de samenstelling van de commissie wordt rekening gehouden met de aard van je klacht. Ook zorgen we ervoor dat de leden van de commissie niet direct betrokken zijn of zijn geweest bij de behandeling of het verblijf.

Ben je bij Jonx in zorg of heb je bij ons een behandeling gevolgd en ben je daar enthousiast over? Ben je blij dat je met één van onze behandelaren in contact bent gekomen? Laat het ons weten. We proberen met hart en ziel die psychische hulp te bieden die je nodig hebt. En het is leuk om te horen dat we daarin zijn geslaagd. Of dat we op de goede weg zijn! Geef een compliment