Home Over Jonx Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

Kinderen en jongeren zijn voortdurend in ontwikkeling. Meestal gaat dat zonder problemen, maar soms ontstaat een acute crisissituatie waarbij direct hulp nodig is. Spoed voor jeugd biedt spoedeisende hulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrags- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. Spoed voor jeugd zorgt ervoor dat de juiste zorgaanbieder snel in de spoedeisende situatie beschikbaar is. Spoed voor jeugd is bereikbaar op nummer 0800 – 8081 tussen 17:00 en 8:30.

Samenwerking van jeugdzorgaanbieders

Spoed voor jeugd is een samenwerking van jeugdzorgaanbieders in Groningen. Het doel van Spoed voor jeugd is om via één provinciaal meldpunt zo snel mogelijk de juiste zorg in te zetten. Tijdens kantooruren (09.00 – 17.00 uur) zijn de gemeentelijke basisteams verantwoordelijk voor de bereikbaarheid, het triageren en het inzetten van spoedhulp. Professionals die werkzaam zijn in de lokale basisteams (gemeenten), een hulpverleningsinstantie, huisartsen en politie kunnen contact opnemen met Spoed voor jeugd.

In het loket werkt Jonx samen met Accare, Elker en Molendrift, Groninger gemeenten, RIGG en betrokken jeugdhulpaanbieders.

In de FACT Jeugdteams werken hulpverleners samen met maar één doel: dat er echt iets verandert in het leven van hun cliënten. Die cliënten, dat zijn:

  • Probleemjongeren van de zwaarste categorie, zoals langdurig schoolvermijders, zwerfjongeren en zorgwekkende zorgmijders.
  • Multiprobleemgezinnen die te maken hebben met bijvoorbeeld verslaving, psychiatrische problematiek en schulden.

FACT staat voor:

  • Flexibel (Hulpverleners van FACT zijn er als het nodig is. Punt. Geen kantoortijden, geen bureaus, geen formulieren.)
  • Assertive (Hulpverleners van FACT bemoeien zich ermee. Gevraagd en ongevraagd.)
  • Community (Hulpverleners van FACT leven mee. Letterlijk. Thuis, op straat, waar dan ook.)
  • Treatment (Hulpverleners van FACT doen er iets aan. Alles op alles voor een ‘gewoon’ leven met vriendschappen, school en werk.)

Jonx is werkzaam in de provincie Groningen. Er wordt samengewerkt met: Elker, VNN, Accare, Ambiq en Reik.

Het Vroeg Erbij Team wil ervoor zorgen dat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Het is een expertiseteam voor Integrale Vroeghulp voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Door vroegtijdig hulp en ondersteuning te bieden, kunnen problemen op latere leeftijd worden beperkt of wellicht zelfs worden voorkomen. Daarom werken hulpverleners van Jonx en van andere instellingen samen en zij zorgen ervoor dat de hulpverleningsvormen zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd.

Het Vroeg Erbij Team is een samenwerkingsverband tussen MEE Groningen, GGD Groningen en Jonx. Ook Accare, NOVO, Elker, Kentalis, Visio en UMCG kinderrevalidatie en KNO-CSK zijn betrokken.