Home Over Jonx Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

Kinderen en jongeren zijn voortdurend in ontwikkeling. Meestal gaat dat zonder problemen, maar soms ontstaat een acute crisissituatie waarbij direct hulp nodig is. Spoed voor jeugd biedt spoedeisende hulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrags- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. Spoed voor jeugd zorgt ervoor dat de juiste zorgaanbieder snel in de spoedeisende situatie beschikbaar is. Spoed voor jeugd is bereikbaar op nummer 0800 – 8081 tussen 17:00 en 8:30.

Samenwerking van jeugdzorgaanbieders

Spoed voor jeugd is een samenwerking van jeugdzorgaanbieders in Groningen. Het doel van Spoed voor jeugd is om via één provinciaal meldpunt zo snel mogelijk de juiste zorg in te zetten. Tijdens kantooruren (09.00 – 17.00 uur) zijn de gemeentelijke basisteams verantwoordelijk voor de bereikbaarheid, het triageren en het inzetten van spoedhulp. Professionals die werkzaam zijn in de lokale basisteams (gemeenten), een hulpverleningsinstantie, huisartsen en politie kunnen contact opnemen met Spoed voor jeugd.

In het loket werkt Jonx samen met Accare, Elker en Molendrift, Groninger gemeenten, RIGG en betrokken jeugdhulpaanbieders.

KAIRO helpt jongeren met een Autismespectrumstoornis (ASS) een beroepsopleiding te volgen en af te maken. KAIRO staat voor Kennisontwikkeling Autisme Integratie Regulier Onderwijs en is een samenwerkingsverband tussen Noorderpoort en het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) in Groningen.

Inhoud behandelingen

Het doel van KAIRO is jongeren met ASS helpen bij het behalen van een diploma en het voorkomen van problemen op school. Je wordt begeleid met behulp van training en begeleiding, voorafgaand maar vooral ook tijdens het doorlopen van je middelbare beroepsopleiding.

Opleidingen

Het is mogelijk om op de volgende scholen een opleiding te volgen op niveau 3 of 4 MBO bij Noorderpoort met begeleiding van KAIRO:

 • School voor Laboratoriumtechniek
 • School voor Business & Administratie (administratieve opleidingen)
 • School voor de Kunst en Multimedia  (multimedia en gaming)
 • School voor Technologie & ICT (ICT-opleidingen)

De opleidingen in combinatie met begeleiding van KAIRO worden alleen aangeboden in de stad Groningen.

Voor wie is KAIRO bedoeld?

KAIRO is geschikt voor jongeren en jongvolwassenen met ASS, van 16 tot en met 24 jaar. Er moet sprake zijn van een gemiddeld of hoger intelligentieniveau en de wens om een middelbare beroepsopleiding te volgen.

KAIRO past bij jou wanneer je:

 • een van de vier voltijds beroepsopleidingen wil gaan volgen binnen Noorderpoort
 • een Autisme Spectrum Stoornis hebt
 • in behandeling bent bij het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) in Groningen, of hiervoor openstaat
 • voldoet aan de opleidingseisen
 • bereid bent om naar jezelf te kijken en (nieuwe) vaardigheden wil leren
 • gemotiveerd bent voor één van de opleidingen in combinatie met behandeling en begeleiding door ATN Groningen
 • hierin gesteund wordt door ouders of belangrijke anderen
 • in een groep kan functioneren

Wat kost deelnemen?

Gebruik maken van KAIRO wordt vergoed door de zorgverzekering. Hiervoor is wel de diagnose ASS en een inschrijving bij het Autisme Team Noord-Nederland in Groningen nodig. Vanaf 2013 is de eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg afgeschaft. Er zijn dus geen extra kosten verbonden aan deelname aan KAIRO. Als je 18 jaar of ouder bent moet je rekening houden met het eigen risico.

Meer informatie?

Heb je vragen over KAIRO? Neem dan contact op met het secretariaat van ATN Groningen. Voor informatie over de opleidingen en aanmelding bij de scholen kun je rechtstreeks contact opnemen met de contactpersoon KAIRO van Noorderpoort of met de gratis Studie en Advieslijn, telefoon: 0800 – 6677885.

Aanmelden

Aanmelden voor KAIRO kan door je in te schrijven als nieuwe student voor één van de bij KAIRO betrokken opleidingen van Noorderpoort. Op iedere school is er een KAIRO-contactpersoon die je kunt e-mailen of bellen voor meer informatie of een afspraak over de opleidingen en de aanmelding. Op de website www.noorderpoort.nl vind je ook meer informatie over de scholen en de opleidingen. Je kunt je direct via de website aanmelden of schriftelijk met een formulier van je decaan. Op de site van Noorderpoort staat bij de informatie over elke opleiding een aanmeldknop. Vermeld wel dat je geïnteresseerd bent in KAIRO.

In de FACT Jeugdteams werken hulpverleners samen met maar één doel: dat er echt iets verandert in het leven van hun cliënten. Die cliënten, dat zijn:

 • Probleemjongeren van de zwaarste categorie, zoals langdurig schoolvermijders, zwerfjongeren en zorgwekkende zorgmijders.
 • Multiprobleemgezinnen die te maken hebben met bijvoorbeeld verslaving, psychiatrische problematiek en schulden.

FACT staat voor:

 • Flexibel (Hulpverleners van FACT zijn er als het nodig is. Punt. Geen kantoortijden, geen bureaus, geen formulieren.)
 • Assertive (Hulpverleners van FACT bemoeien zich ermee. Gevraagd en ongevraagd.)
 • Community (Hulpverleners van FACT leven mee. Letterlijk. Thuis, op straat, waar dan ook.)
 • Treatment (Hulpverleners van FACT doen er iets aan. Alles op alles voor een ‘gewoon’ leven met vriendschappen, school en werk.)

Jonx is werkzaam in de provincie Groningen. Er wordt samengewerkt met: Elker, VNN, Accare, Ambiq en Reik.

Het Vroeg Erbij Team wil ervoor zorgen dat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Het is een expertiseteam voor Integrale Vroeghulp voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Door vroegtijdig hulp en ondersteuning te bieden, kunnen problemen op latere leeftijd worden beperkt of wellicht zelfs worden voorkomen. Daarom werken hulpverleners van Jonx en van andere instellingen samen en zij zorgen ervoor dat de hulpverleningsvormen zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd.

Het Vroeg Erbij Team is een samenwerkingsverband tussen MEE Groningen, GGD Groningen en Jonx. Ook Accare, NOVO, Elker, Kentalis, Visio en UMCG kinderrevalidatie en KNO-CSK zijn betrokken.