Home Behandelaanbod Klinische afdelingen

Behandeling

Klinische afdelingen

Als je veel moeite hebt met zelfstandig wonen, kun je bij Jonx terecht op verschillende klinische afdelingen. Onze begeleiders stemmen de behandeling die je krijgt met jou af en helpen je om zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Jonx heeft verschillende vormen van woonbegeleiding voor zowel jongeren als volwassenen.

Jongeren

Jongeren tussen de 18 en 30 jaar kunnen terecht bij onze Afdelingen Trainen en Leren voor jongvolwassenen met Autisme (ATLASS) op de locaties Munsterheerd en Talma in Groningen. Hier kunnen zij tijdelijk verblijven in een eigen appartement om te trainen naar een zo zelfstandig mogelijk leven.

Volwassenen

Volwassenen kunnen terecht in Zuidlaren voor Wonen en Werken voor  volwassenen met een Autismespectrumstoornis (WWA). In de WWA in Zuidlaren zijn wonen, behandeling en dagbesteding volledig op elkaar afgestemd.

Bij Jonx in zorg, en dan?

1

Verwijzing

2

Intake

3

Adviesgesprek

4

Behandeling

5

Eindgesprek