Home Over Jonx Bij Jonx in zorg, en dan?

Over Jonx

Bij Jonx in zorg, en dan?

We begrijpen het als je pas hulp zoekt als het echt niet meer lukt. Bij Jonx zijn we ervan overtuigd dat we iets voor je kunnen betekenen. We kunnen niet alles voor je oplossen, maar samen met jou en je omgeving kunnen we wel kijken hoe we dingen gemakkelijker voor je kunnen maken. Hieronder lees je over onze werkwijze, zodat je weet wat je kunt verwachten als je bij Jonx in zorg komt.

Als je tegen problemen aanloopt en je merkt dat je daar zelf, of met hulp van je omgeving, niet meer uitkomt, neem je contact op met je huisarts. Heb je lichte klachten? Dan kun je daar met de huisarts of een Praktijkondersteuner aan werken. Als de huisarts vermoedt dat er een psychisch probleem achter je klachten schuilt, kan hij of zij je doorverwijzen naar Jonx.

Ook een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), WIJ-team of Sociaal Team kan je doorverwijzen naar Jonx. Zij bieden zelf hulp, bijvoorbeeld door middel van een sociale weerbaarheidstraining, assertiviteitstraining of training gericht op zelfbeeld. Wanneer zij inschatten dat intensievere hulp nodig is, dan kunnen ze je doorverwijzen naar Jonx. Je wordt altijd aangemeld bij de locatie die het dichtst bij jou in de buurt is. Een intakecoördinator beoordeelt of Jonx de beste plek is voor jou.

Voor volwassenen geldt dat we je uitnodigen voor een eerste kennismaking, waarbij we samen kijken of Jonx jou de hulp kan bieden die je zoekt.

Voorbereiding
Als je bent aangemeld bij Jonx, volgt er een intakegesprek. Om je hierop voor te bereiden, vragen we je een aantal vragenlijsten in te vullen. Zo krijgen wij alvast een beeld van waar je tegenaan loopt.

Het intakegesprek en de diagnose
Het intakegesprek is met jou en je ouders/verzorgers. Voor volwassenen geldt dat er een familielid, vriend(in) of partner bij het gesprek aanwezig mag zijn.

Je hebt 2 behandelaren, die allebei bij de intake zijn. Je regiebehandelaar houdt straks de voortgang van je behandeling in de gaten. Daar heb je eens in de zoveel tijd een gesprek mee. De andere behandelaar is een psycholoog of orthopedagoog die de meeste gesprekken met je zal voeren.

In het intakegesprek hebben we het over jou. Wat gaat er goed? En waar loop je tegenaan? Ook bespreken we wat je nodig hebt en waar je graag hulp bij wilt. Daarna volgt nog een gesprek met jou alleen. We spreken ook je ouders/verzorgers of een andere naastbetrokkene (zoals een broer of zus) nog een keer alleen.

De diagnose
Soms is het nodig om nog wat meer onderzoek te doen, bijvoorbeeld een observatie. Of we komen kijken hoe het bij je thuis of op school gaat. We doen alles wat nodig is om een goede diagnose te stellen. Hier lees je meer over diagnostiek. Als we een diagnose hebben gesteld, bepalen we of we je kunnen helpen bij de vraag die je hebt en hoe we dat het beste kunnen doen.

Bij het adviesgesprek zijn je regiebehandelaar en je vaste behandelaar aanwezig. We leggen onze ideeën aan je voor en stellen samen met jou een behandelplan op. Hierin staan doelen waar je tijdens de behandeling aan gaat werken. Dit plan is afgestemd op jou en kan tijdens de behandeling veranderen als blijkt dat iets toch niet zo goed werkt.

Als je bij ons in behandeling komt, staat er een team van specialisten voor je klaar. Je hebt een regiebehandelaar en je vaste behandelaar, maar je kunt daarnaast ook naar een vaktherapeut of psychiater gaan. Je behandelaar gaat altijd uit van jouw hulpvraag. Jij bepaalt waar je aan wilt werken. Hier lees je meer over alle behandelingen die we bij Jonx geven.

Elke behandeling begint met psycho-educatie, dat is een ander woord voor voorlichting. Want het is belangrijk om te weten wat er met je aan de hand is. Psycho-educatie geven we aan jou en je familieleden, en soms ook op je school en aan je vrienden, of op het werk aan je collega’s. Dat kan op verschillende manieren: in een gesprek, online of door middel van een folder.

Sommige onderdelen van de behandeling kun je online doen. Je kunt hier thuis mee aan de slag op het moment dat jij hier tijd voor hebt. Lees hier meer over online behandelen.

We evalueren regelmatig samen met je ouders of we op de goede weg zijn. Ons uitgangspunt is dat je nooit langer bij ons bent dan nodig is. Samen met je behandelaar bepaal je wanneer je er weer klaar voor bent om het zelf te doen.

We gaan ervan uit dat je na een tijdje weer zonder Jonx verder wilt, en kunt. Het is ons doel om jou handvatten te geven voor de situaties waar je tegenaan liep, en je het vertrouwen te geven dat je deze situaties nu weer goed zelf aankunt.

In een eindgesprek met jou, je ouders, vriend(in) of partner, je vaste behandelaar en je regiebehandelaar evalueren we je behandeling aan de hand van het behandelplan dat in het adviesgesprek is opgesteld. We bekijken wat er allemaal goed is gegaan en wat je kunt doen als je het toch weer moeilijk krijgt. Als afsluiting van de behandeling krijgen jij en de verwijzer een verslag van de behandeling van ons.