Home Over Jonx

Over Jonx

Wie zijn we?

Jonx is er voor kinderen en jongeren met psychische problemen en hun (pleeg)ouders. We zijn er ook voor kinderen, jongeren en volwassenen met een Autismespectrumstoornis (ASS).

Inge van Balkom – directeur Jonx:

“De organisatie van Jonx is ingericht om jou zo goed mogelijk te helpen. Dat doen we op basis van ‘matched care’: we helpen je bij jouw meest dringende hulpvraag. De behandeling duurt kort als het kan en langs als het moet, zodat jij weer kunt doen waar je blij van wordt.”

Daarom Jonx

Als je thuis of op school vastloopt, zijn wij er voor je. Onze gespecialiseerde behandelaren zoeken samen met jou en de mensen die belangrijk voor je zijn gaan naar een oplossing voor jouw klachten.

Jij staat centraal

Niet de diagnose of de behandeling, maar jij staat centraal bij jonx. De eerste gesprekken zullen vooral gaan over wat jij lastig vindt en waar jij tegenaan loopt. Ook bespreken we waar jij goed in bent. Dit zijn belangrijke gesprekken. Want als duidelijk wordt waar jij aan wilt werken, dan stellen we samen een behandelplan op. Dit plan bevat de doelen die jij tijdens de behandeling wilt behalen.

Jonx is dichtbij

Grote kans dat we al bij je in de buurt zijn, want we hebben meerdere spreekuurlocaties in Groningen en Noord-Drenthe. Alle behandelingen worden op alle locaties gegeven. Alleen voor FASD en genderdysforie hebben we speciale behandellocaties.

Jonx is specialist

Bij Jonx vinden we niks gek. Doordat we verschillende specialisten in huis hebben, kunnen we de behandeling goed laten aansluiten op jouw hulpvraag. Daarnaast doen we ook onderzoek met als doel om dagelijkse zorg elke dag een beetje beter te maken. En we delen onze kennis met leerkrachten en andere medewerkers in de (jeugd)zorg.

Jonx is er zolang als nodig is

Jonx maakt deel uit van Lentis: een GGZ-organisatie voor volwassenen. Als je 18 wordt, stopt de zorg niet. Volwassenen met ASS blijven in behandeling bij Jonx. Bij andere problemen kunnen we je laten doorstromen naar Lentis. Dit doen we zorgvuldig: we kijken hierbij vooral naar wat jij nodig hebt.

Onze specialismen

Onze behandelaren staan bevlogen in hun werk. Vanuit een gedeelde passie om kinderen, jongeren en ouders al in een vroege fase te leren omgaan met een stoornis. We zijn gespecialiseerd in psychische problemen bij kinderen en jongeren, genderdysforie, FAS(D) en autisme. Onze behandelingen bij autisme zijn ook voor volwassenen met ASS.