Home Problemen Autisme

Wat is Autisme?

Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Dit houdt in dat de symptomen je in je ontwikkeling belemmeren. ‘Autisme’ is een verzamelnaam. Eerder werden de termen Asperger, PDD-NOS en klassiek Autisme gebruikt. Inmiddels spreken we over ‘Autismespectrumstoornissen’ (ASS). Op deze pagina geven we meer informatie over wat autisme is.

ASS en informatieverwerking

Als je ASS hebt, dan kan het zijn dat je hersenen informatie anders verwerken. Bijvoorbeeld de informatie die via je zintuigen binnen komt, dus wat je ziet, hoort, ruikt of proeft. Het kan zijn dat sommige informatie te sterk of juist te zwak binnenkomt of dat de informatie niet goed geïntegreerd wordt tot een geheel. Daardoor kun je moeite hebben met begrijpen wat er om je heen gebeurt of wat er van jou verwacht wordt.

In de video hieronder vertelt TV-presentator Filemon Wesselink over zijn autisme. Hij legt uit dat hij zich vanwege zijn ASS extreem goed kan focussen en daardoor niet altijd doorheeft wat er om hem heen gebeurt.

Filemon Wesselink Autisme
Filemon over zijn autisme – 1.22 minuten

ASS kan je hele leven een rol blijven spelen en je ontwikkeling beïnvloeden. Maar dat wil niet zeggen dat de klachten die je misschien nu ervaart voor altijd hetzelfde blijven Je klachten en de mate waarin ze je ervaart kunnen per periode wisselen. ASS uit zich bij iedereen anders en het is dus van belang dat je behandeling goed aansluit bij wie jij bent en welke rol ASS in jouw leven heeft.

Bij Jonx in zorg, en dan?

1

Verwijzing

2

Intake

3

Adviesgesprek

4

Behandeling

5

Eindgesprek