Home Behandelaanbod Second opinion aanvragen

Behandeling

Second opinion aanvragen

Jonx biedt de mogelijkheid voor een second opinion als je tijdens de diagnostiek een diagnose krijgt, of als het gaat om de beste behandelmogelijkheid voor jouw diagnose. Dit betekent dat je een mening vraagt van een tweede (onafhankelijke) hulpverlener. Bij kinderen zijn het de ouders of verzorgers die een aanvraag kunnen doen.

Hoe krijg ik een second opinion?

Je kunt een aanvraag doen als je twijfels hebt over een diagnose, maar ook wanneer je wilt weten wat de best passende behandeling is. Het staat iedereen vrij om een aanvraag te doen. Je hebt geen toestemming nodig van je eigen hulpverlener, maar het is wel verstandig om je behandelaar bij je aanvraag te betrekken. De deskundige moet namelijk extra gegevens opvragen bij je behandelaar.

Een second opinion is een oordeel en geen behandeling. Het kan dus zijn dat je weer wordt terugverwezen naar je eigen hulpverlener. In onderling overleg wordt dan bepaald wat er verder moet gebeuren.

Aanmelden

Het is helaas niet mogelijk om jezelf aan te melden. Je kan wel schriftelijk of digitaal aangemeld worden door:

  • je huisarts
  • de gemeente (sociale wijkteam of Centrum Jeugd en Gezin (CJG))
  • een GGZ-instelling
  • een GGD-arts
  • Jeugdbescherming Noord
  • een medisch specialist

Een van deze professionals kan je aanmelden bij een locatie van Jonx waar een second opinion wordt aangeboden.

Bij Jonx in zorg, en dan?

1

Verwijzing

2

Intake

3

Adviesgesprek

4

Behandeling

5

Eindgesprek