Home Top GGZ

Top GGZ

Jonx heeft voor het Autisme Team Noord-Nederland in Groningen het TOPGGz-keurmerk. Dit betekent dat cliënten hier zeer gespecialiseerde en topklinische zorg ontvangen. Het is als het ware het bewijs dat Jonx op deze afdeling voldoet aan zeer hoogwaardige kwaliteitscriteria. Topklinische GGZ is bestemd voor cliënten met ernstige, complexe of zeldzame aandoeningen die onvoldoende resultaat hebben van een reguliere 2e lijns behandeling. Het keurmerk wordt uitgegeven en getoetst door de Stichting Topklinische GGz (TOPGGz).  Met het TOPGGz-keurmerk is voor cliënten en verwijzers duidelijke welke afdelingen erkend topspecialistisch zijn.

Stichting TOPGGz

De Stichting Topklinische GGz heeft als doel de topklinische GGz te stimuleren en te faciliteren.

Zij doet dit o.a. door het TOPGGz keurmerk uit te reiken aan afdelingen die zeer gespecialiseerde patiëntenzorg voor een bepaalde doelgroep combineren met wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Topklinische GGz is bestemd voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen die onvoldoende resultaat hebben van een reguliere 2e lijns behandeling.

TOPGGz afdelingen voldoen aan strenge criteria op het gebied van specialistische diagnostiek en behandeling, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kennisverspreiding en worden beoordeeld door een onafhankelijke visitatiecommissie. Zij zijn meestal onderdeel van een GGz-instelling, maar kunnen ook onderdeel zijn van een UMC of algemeen ziekenhuis. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk voor alle aandoeningen binnen de ggz een TOPGGz afdeling beschikbaar is.

Uitgebreide informatie over topklinische GGz en de criteria waar afdelingen aan voldoen kun je vinden op www.topggz.nl.