header-jongen-tiener-donker-haar

Behandeling ADD

Er is geen test die kan bepalen of je ADD hebt. Vaak worden er een aantal gesprekken met jou en je ouders gevoerd door een psycholoog of psychiater. Samen kijken jullie dan naar jouw klachten. Ook kan het zijn dat je omgeving gevraagd wordt (bijvoorbeeld school) om vragenlijsten in te vullen. Op basis van de gesprekken kan de diagnose ADD worden gesteld.

Behandeling

Therapie en medicatie kunnen jouw klachten van ADD verlichten. Er zijn verschillende soorten behandelmethoden geschikt voor ADD:

Psycho-educatie

Het is van belang zo goed mogelijk te snappen wat jouw stoornis inhoudt. Je begrijpt dan zelf beter waarom bepaalde dingen jouw meer moeite kosten dan anderen. Ook voor jouw omgeving, bijvoorbeeld je ouders of docenten, is het van belang te snappen wat ADD inhoudt. Zo zullen ze jouw beter begrijpen en realistische verwachtingen van je hebben.

Psycho-educatie voor ouders

Psycho-educatie kan ook worden ingezet voor ouders waarbij je inzicht krijgt in de problematiek van je kind. Er wordt onder andere uitleg gegeven over de mogelijke oorzaken, zoals genetische bepaaldheid, omgevingsfactoren en mogelijke risicofactoren. Als ouder leer je hier het gedrag van je kind of puber beter te begrijpen en leer je wat ze nodig hebben. Je wordt gehoord en gesteund in wat zij meemaken. Ook kan er worden stilgestaan bij het acceptatieproces.

Ouderbegeleiding

De psycho-educatie gesprekken voor ouders kunnen worden vervolgd in de vorm van ouderbegeleiding. Hier wordt er aandacht besteed aan de specifieke omgangsvaardigheden van jou die je kind of jongere nodig heeft. De rol van opvoeder kan je als ouder soms zwaar vallen. De behandelaar steunt, adviseert en gaat met je na wat er nodig is en bij welke vaardigheden je extra begeleiding nodig hebt.

Gedragstherapie

Bij gedragstherapie krijg je meer inzicht in de verschijnselen van ADD en hoe deze bij jou werken. Deze therapie is erop gericht om jou te leren zo goed mogelijk met ADD om te leren gaan en om eventueel bijkomende problemen zoals angst of somberheid te behandelen. Deze therapie is er ook voor mensen uit jouw omgeving, zoals jeouders en eventueel je leerkrachten. Zij leren hier hoe ze op een manier met jou om kunnen gaan die het beste werkt voor jou.

Medicatie

Het kan ook zijn dat je medicijnen voorgeschreven krijgt voor je ADD. Of medicijnen bij jou van nut kunnen zijn wordt door een arts bepaald. Samen kijken we naar welke behandeling het beste bij jou past.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis