jongen-met-schooltas

Behandeling schoolverzuim

Het doel is dat jij weer op passende wijze naar school gaat en dat je dit vol kunt houden. Daarbij wordt ook gekeken naar jouw thuissituatie en de omgang tussen jou en je ouders. Het is belangrijk dat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Samen met je ouders, school en je behandelaar werk je eraan om weer naar school te gaan. De behandeling kan op de locatie van Jonx maar vindt vaak ook plaats in de thuissituatie. Het gaat dan meestal om een kortdurende behandeling van ongeveer 8 weken.

Voorlichting

Het is belangrijk om te weten wat de gevolgen kunnen zijn van het missen van school. Je loopt achter met schoolwerk en mist contact met je klasgenoten. Thuis kunnen er spanningen zijn omdat je ruzie maakt met je ouders of omdat je ouders zich zorgen maken. Er wordt dan ook gekeken of de verhoudingen in het gezin verstoord zijn door het schoolverzuim, zodat hier aan gewerkt kan worden. Zowel met jou als je ouders wordt er gesproken om samen het schoolverzuim te kunnen verhelpen.

Vervolg gesprek

Naast de voorlichting wordt er vaak ook gekeken naar onderliggende problemen die de oorzaak kunnen zijn van jouw schoolverzuim. Het is belangrijk dat deze problemen worden verholpen om jouw behandeling van schoolverzuim te laten slagen.

Cognitieve gedragstherapie

Om weer naar school te kunnen gaan, is het belangrijk dat jij je niet meer bang of somber voelt wanneer je naar school moet of gaat. Met je behandelaar ga je aan de slag om je sombere gedachten te veranderen. De eerste stap is om samen te kijken waarom jij je niet goed voelt wanneer je naar school gaat en leer je jouw negatieve gedachten te benoemen. Misschien denk je bij voorbaat al dat kinderen jou niet aardig gaan vinden en trek jij je daarom erg terug. Op die manier wordt het nog lastiger om contact met klasgenoten te maken. Jij voelt je nog somberder en de drempel om naar school te gaan wordt steeds hoger.

Samen met je behandelaar ga je op zoek naar helpende en positieve gedachten die je tegenover je negatieve denkpatroon kan zetten. Ook leer je hoe je kunt ontspannen wanneer jij je slecht voelt op school en hoe je kunt voorkomen dat je toch naar huis gaat. Daarbij wordt vaak ook jouw docent betrokken zodat hij weet hoe hij jou daarbij kan begeleiden.

EMDR

Soms is EMDR therapie geschikt om jouw schoolverzuim te behandelen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een trauma hebt omdat je gepest bent geweest op school. Bij EMDR therapie worden jouw nare herinneringen aan het pesten weer naar boven gehaald om het vervolgens te kunnen verwerken. Tijdens de EMDR therapie wordt jou gevraagd om de nare en ingrijpende gebeurtenissen te herinneren, terwijl je tegelijkertijd met je ogen patronen volgt of naar piepjes door een koptelefoon luistert. Doel is dat je herinneringen opnieuw worden opgeslagen, maar dan in een minder emotioneel beladen vorm.

Welke behandeling is geschikt voor mij?

Niemand is gelijk en ook de achtergrond van schoolverzuim kan verschillen. De behandelaar bespreekt samen met jou en je ouders welke behandeling het beste bij jou past. Het is belangrijk dat je gemotiveerd bent voor je behandeling. Dan gaat het jou samen met je ouders en je behandelaar zeker lukken om jouw schoolverzuim te verhelpen.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis