Angst Jonx

Tips – omgaan met angst

We hebben een aantal tips voor je om je angst hanteerbaar en beheersbaar te maken:

•Probeer zo min mogelijk toe te geven aan je angst
•Doe ontspanningsoefeningen
•Bekijk je angstige gedachten kritisch, hoe reëel zijn ze eigenlijk?
•Veel mensen hebben angstklachten, schaam je niet en praat erover met mensen die je vertrouwt
•Zoek afleiding als je angstige gevoelens op voelt komen, kijk naar de dingen om je heen of luister een muziekje

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis