jongen-met-schooltas

Oorzaken schoolverzuim

Er zijn verschillende (risico)factoren die mogelijk kunnen bijdragen aan het ontstaan en het in stand houden van jouw schoolverzuim. Vaak is het een combinatie van factoren of een opeenstapeling van factoren die er voor zorgen dat jij regelmatig niet naar school gaat.

Schoolweigering bij een psychische stoornis

Psychische stoornissen zoals een depressie, een sociale fobie of een gegeneraliseerde angststoornis kunnen aan de schoolweigering ten grondslag liggen.

Karaktereigenschappen

Sommige karaktereigenschappen kunnen een risicofactor zijn voor jouw schoolweigering. Voorbeelden zijn verlegenheid, zeer hoge eisen aan jezelf stellen of weinig zelfvertrouwen hebben.

Grote verandering in je leven

Een grote verandering in je leven kan bijdragen aan het ontwikkelen van schoolweigering. Je gaat bijvoorbeeld voor het eerst naar de middelbare school of je gaat naar een nieuwe school nadat je bent verhuisd. Soms kan een heftige gebeurtenis zoals de scheiding van ouders ook bijdragen aan schoolverzuim.

Je schoolsituatie

Wanneer je op school bijvoorbeeld wordt gepest of in het verleden bent gepest, weinig vrienden hebt of er te hoge eisen aan je worden gesteld, kan dit een rol spelen bij de ontwikkeling van schoolweigering. Ook te weinig uitdaging en te lage eisen kunnen een oorzaak zijn voor jouw schoolverzuim. De school is voor jou een onveilige en onprettig plek die je graag wilt vermijden. Als je op school weinig begeleiding krijgt van (vaste) docenten of wanneer je niet op je schoolverzuim wordt aangesproken kan dit er voor zorgen dat het schoolverzuim blijft bestaan.

Je thuissituatie

Wanneer je ouders heel beschermend zijn en ook toestaan dat jij thuisblijft, kan dit het schoolverzuim in stand houden. Thuis voel jij je goed en school lijkt dan nog vervelender.

Het is belangrijk dat jij weer naar school gaat. Dat staat voorop. Daarbij is het belangrijk om te kijken of er bepaalde redenen zijn waarom je niet naar school wilt of kunt gaan. Samen met je ouders, school en behandelaar is het mogelijk om jouw schoolverzuim verhelpen.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis