Mieke in het park

Wat zijn symptomen van autisme?

Autisme is een verzamelnaam voor verschillende Autisme Spectrum Stoornissen. De volgende symptomen spelen bij alle Autisme Spectrum Stoornissen een belangrijke rol:

 • Contact maken: als je autisme hebt, vind je het moeilijk om contact te maken en te onderhouden
 • Communicatie: praten en communiceren kosten veel moeite
 • Fantasie: je bent minder in staat om je dingen goed voor te stellen of in te beelden. Je hebt erg weinig fantasie of juist een te grote fantasie
 • Star patroon: je hebt een star patroon van zich herhalende, typische bezigheden

Symptomen autistische stoornis

Met een autistische stoornis heb je beperkingen op het gebied van sociale interacties en communicatie. De herhalingen van bepaald typisch gedrag zijn kenmerkend en je hebt vaak interesse voor maar één of twee voorwerpen of activiteiten. Enkele symptomen van een autistische stoornis zijn:

 • Geen oogcontact maken
 • Niet delen van sociale en emotionele dingen
 • Geen relaties kunnen opbouwen met leeftijdgenoten
 • Achterstand in de taalontwikkeling of afwezigheid van taal
 • Herhaald taalgebruik of gebruik van eigenaardige woorden
 • Geen fantasiespel
 • Herhalende lichaamsbewegingen, bijvoorbeeld fladderen, draaien van hand of vinger of ingewikkelde bewegingen met het hele lichaam
 • Vaste rituelen of handelingen, bijvoorbeeld een vaste volgorde van aankleden of een vaste route naar de supermarkt.

Symptomen stoornis van Asperger

Deze symptomen lijken veel op die van een autistische stoornis. Zo heb je met de stoornis van Asperger ook moeite met sociale interactie en een beperkte interesse en activiteit. Bij de stoornis van Asperger heb je echter geen taalachterstand. Ook vormen normale algemene en verstandelijke vaardigheden minder een probleem als je Asperger hebt.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis