Verdriet en rouw

Tips voor naasten van iemand met een angststoornis

Als iemand die je goed kent of je erg dierbaar is een angststoornis heeft, dan kan dit ook voor jou een pittige opgave zijn. Natuurlijk wil je betrokken zijn en zo goed mogelijk helpen. Aan de andere kant is het belangrijk goed te letten op jezelf en je eigen leven: ook afstand nemen kan goed zijn. Zowel voor jou als voor degene om wie het gaat. Wat is er meer nog te doen om goed met de situatie om te gaan?

Voorlichting en informatie over een angststoornis

Verzamel informatie over de angststoornis en de mogelijke gevolgen. Gebruik je energie om actief aan de slag te gaan en leer omgaan met de situatie. De Angst, Dwang en Fobie Stichting organiseert een cursus voor familie en betrokkenen.

Hulp bieden

Vraag waar je iemand met een angststoornis bij kunt helpen. Soms moet je betrokken zijn, soms is het goed om juist afstand te nemen. De één wil dat je vooral luistert en begrip toont, de ander wil graag dat je meehelpt om de spannende situatie aan te gaan.

Maak daarbij duidelijk waar je grenzen liggen. Soms wil iemand geen hulp. Informeer bij de Angst, Dwang en Fobie Stichting, de stichting Labyrint~In Perspectief of de behandelaar welke oplossingen er zijn en hoe je kunt omgaan met de situatie.

Denk ook aan jezelf

Doe dingen die plezier en ontspanning geven. Dit voorkomt dat je zelf overbelast raakt. Het onderhouden van sociale contacten is belangrijk. Lucht af en toe je hart bij mensen in je naaste omgeving.

Anoniem contact en lotgenotencontact

Het is erg belangrijk om je verhaal kwijt te kunnen. Het kan erg fijn zijn om (juist) anoniem en/of met een onbekend iemand te spreken. Het kan soms goed helpen om over je problemen te praten met mensen die weten en snappen hoe je je voelt. Lees meer over online zelfhulp en telefonische hulpdiensten op de website van Lentis.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis