Jongen met beugel

Kenmerken PDD-NOS

Wanneer je PDD-NOS hebt, heb je moeite van het verwerken van informatie. Je gedrag kenmerkt zich eigenlijk door misverstanden op het gebied van  contact en communicatie. Dit kan op verschillende gebieden zijn en het verschilt per persoon hoeveel last je ervan hebt.

Kenmerken PDD-NOS

Wanneer je PDD NOS hebt, kan het zijn dat je jezelf herkent in onderstaande kenmerken:

 • Je vindt het moeilijk om contact te leggen of om te reageren wanneer iemand anders contact met je probeert te maken.
 • Je gedraagt je onhandig in sociale situaties, bijvoorbeeld in het contact met klasgenootjes. Ook kun je sociale situaties heel spannend vinden.
 • Je snapt non-verbale signalen, zoals oogcontact of gezichtsuitdrukkingen, niet goed. Je kan het bijvoorbeeld lastig vinden om te herkennen wanneer iemand blij of verdrietig is.
 • Je kan je moeilijk inleven in iemand anders, bijvoorbeeld wanneer iemand verdrietig is omdat zijn huisdier is overleden.
 • Je kan het moeilijk vinden om oogcontact te maken, of je doet dit juist dwingend wat door anderen als onprettig wordt ervaren.
 • Je vindt veranderingen spannend of ze maken je angstig
 • Je houdt het liefst vast aan patronen in je gedrag. Als iets ander gaat dan jij gewend bent of verwacht had, vind jij dit heel vervelend.
 • Wanneer je ergens mee bezig bent, kan je er helemaal in opgaan.
 • Je kan een trage taalontwikkeling hebben. Het kan zijn dat je laat bent gaan praten.
 • Je neemt taal erg letterlijk, dus precies zoals iemand het zegt. Je snapt grapjes vaak niet.
 • Het kan ook zijn dat je taal overneemt van volwassenen. Zo kan het zijn dat je dingen zegt maar eigenlijk niet begrijpt wat de woorden die je zegt betekenen. Mensen zeggen dat je als een volwassene praat.
 • Het kan zijn dat je veel of juist weinig reageert op prikkels. Bijvoorbeeld op wat je hoort, ziet, ruikt of hoort. Wanneer de juf of meester iets tegen iedereen zegt kan jij het bijvoorbeeld lastig vinden om te reageren. Of reageert juist op een geluidje waarop je klasgenootjes niet reageren.

Het hebben van PDD-NOS kan erg zwaar zijn. Zoek daarom hulp. Je hoeft dit niet alleen op te lossen. Kijk hier om te zien wat Jonx voor behandelingen aanbiedt.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis