meisje op het strand

Consequenties FASD Diagnose

De diagnose FASD heeft consequenties voor de aanpak op gebieden van opvoeding, de school, de omgang met vriendjes en op het werk. Ouders/opvoeders van kinderen met FASD en volwassenen met FASD hebben regelmatig hulp nodig bij gewone, dagelijkse activiteiten. Kinderen met FASD lukt het niet altijd om zonder hulp hun eigen leven zelfstandig te leiden als ze volwassen zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat het stellen van de diagnose FASD kan leiden tot passende interventies die de lange termijn prognose aanzienlijk kunnen verbeteren.

Onderwijs

Het vinden van de juiste vorm van onderwijs kan een hele opgave zijn. Doordat FASD nog een relatief onbekende diagnose is, moeten ouders/ opvoeders moeite doen om hun kind op de juiste school te krijgen. Ook hierin kan de FASD poli of de FASD stichting ouders/opvoeders adviseren.

Opvoeding

Het opvoeden van een kind met FASD is een zware en uitdagende taak. Elke leeftijd en elke ontwikkelingsfase heeft zijn eigen uitdagingen. Elk kind met FASD is anders en zal zijn problematiek op een andere wijze uiten, waardoor er geen vaste aanpak voor FASD bestaat. Enkele vuistregels zijn:

  • Bied het kind structuur aan.
  • Denk niet: hij wil niet. Denk: hij kan het niet.
  • Zorg voor voldoende rust en bied weinig prikkels aan.
  • Overschat het kind niet, al lijkt het bijvoorbeeld door een gemiddelde intelligentie iets wel gemakkelijk aan te kunnen.
  • Herhaal, herhaal, herhaal.
  • Bedenk dat het kind emoties niet of slecht herkent.
  • Als een kind een ontwikkelingssprong niet goed maakt, wacht niet af, maar zoek hulp.
  • Overleg minstens eens per half jaar met een hulpverlener/arts met kennis van zaken over FASD over de problemen die op dat moment spelen en zoek samen naar oplossingen.
  • Zorg als ouder/opvoeder goed voor jezelf, zorg af en toe voor een weekend rust.
Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis