Mieke in het park

Wat is autisme?

Autisme is een ontwikkelingsstoornis. Je verwerkt de informatie die via de zintuigen binnenkomt op een andere manier. Het is lastig om veel losse informatie te ordenen en te verwerken tot een samenhangend geheel. Hierdoor heb je moeite om je iets in te beelden en prettig sociaal contact te hebben. In het algemeen vind je het een flinke opgave om goed te communiceren met je omgeving.

Autisme Spectrum Stoornissen

Autisme is een verzamelnaam en kent veel verschillende vormen. Officieel spreken we over Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). Hieronder vallen vijf stoornissen:

  • Autistische stoornis
  • Stoornis van Asperger
  • PDD-NOS
  • Stoornis van Rett
  • Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd

De stoornis van Rett en de desintegratiestoornis van de kinderleeftijd zijn zeer zeldzaam. Daarom worden hier voornamelijk de andere drie stoornissen van het autismespectrum beschreven. Ze zijn samen beschreven, omdat ze veel overeenkomsten hebben.

Autisme ingrijpend voor ontwikkeling

Autistische stoornissen zijn zeer ingrijpend voor de ontwikkeling van jonge kinderen. De ontwikkeling van taal, motoriek, zintuigen of denken blijven bijvoorbeeld achter. Je houdt je leven lang last van de stoornis. Wel kunnen de verschijnselen en de ernst ervan veranderen.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis