meisje op het strand

Wat kan een leerkracht doen?

Moeite met zelfstandig werken?

 • Geef veel structuur.
 •  Help het kind zichzelf te structureren.
 •  Ondersteun het kind bij het plannen door middel van plaatjes
  en werkschema’s die samen zijn opgesteld.
 • Werk bij voorkeur met een agenda of een rooster.
 • Geef het kind voldoende tijd om zijn/haar werk netjes te kunnen
  verzorgen.
 • Geef geen complexe opdrachten, maar steeds één opdracht
  tegelijk.
 • Geef het kind een compliment als het een opdracht heeft
  uitgevoerd.
 • Zoek compensatie voor bijvoorbeeld zwakke fijne motoriek door
  te werken met de computer.

Moeite met sociaal functioneren?

 • Leg een kind uit wat er is misgegaan bij een ruzie, zodat het kan
  leren van die ervaring. Het is vaak te moeilijk voor het kind om
 • zelfstandig te ordenen wat er gebeurde.
 • Geef complimenten voor geslaagde sociale interactie.
 • Spreek zo nu en dan voor de pauze af met wie het kind gaat
  spelen.
 • Structureer vrije situaties voor het kind.

Een zwakke aandachtsregulatie?

 • Geef het kind een tafel vooraan in de klas (dan zijn er minder
  afleidende prikkels binnen zijn of haar blikveld).
 • Zoek geregeld even (oog)contact met de leerling Deel een opdracht op in kleine deeltaakjes.
 • Geef het kind na ieder voltooid deeltaakje even een.
 • complimentje. Stel hiermee korte-termijndoelen die bereikbaar
  zijn.
 • Geef het kind extra tijd om iets af te maken.
 • Geef één opdracht tegelijk.
 • Leer een kind zichzelf te instrueren tijdens het werk.
 • Gebruik hierbij ter ondersteuning bijvoorbeeld plaatjes of
  stickers op de tafel.
 • Geef duidelijke, concrete en korte instructies.
 • Vraag het kind de instructies te herhalen, om te controleren of de
  informatie goed is overgekomen.

Impulsief gedrag

 • Bereid het kind voor op vrije situaties door afspraken te maken
  over gewenst gedrag.
 • Zeg niet alleen wat niet mag, maar vooral hoe het wèl moet.
 • Wees altijd prompt met afwijzing of beloning van gedrag.
 • Vergeet geen complimentjes te geven als het goed gaat.
 • Maak goede afspraken over de manier waarop het kind aandacht
  mag vragen (vinger opsteken bijvoorbeeld).
 • Spreek duidelijk af welk gedrag wanneer gewenst is en help het
  kind de betreffende situatie te herkennen.

Motorische onrust?

 • Sta geregeld kortdurende motorische activiteit toe (even
  rennen, even weg van de tafel).
 • Spreek af wanneer motorische activiteit niet gewenst is en wijs
  het kind op deze afspraak.
 • Geef vaak een korte pauze tussen opdrachtjes waarin
  motorische activiteit wordt toegestaan.

Weinig motivatie?

 • Maak geregeld een aanmoedigende opmerking.
 • Zoek naar gedrag waarvoor je een compliment kunt geven.
 • Stel duidelijke, concrete eisen aan de werkhouding.
 • Probeer niet boos te worden, maar leg geregeld uit welk gedrag
  je graag wilt zien.
 • Vat af en toe samen wat je van het kind verwacht (tussentijdse
  instructie).
 • Zoek contact met het kind en wissel een blik van
  verstandhouding.
 • Let op of het kind gefrustreerd of vermoeid raakt; misschien is
  de opdracht te zwaar of neemt de taak teveel tijd in beslag.
 • Verwoord de emoties van het kind (agressie, angst, verdriet) en
  geef daarmee erkenning en begrip.
 • Vertel het kind hoe het kan aangeven dat het zich boos of
  gefrustreerd voelt.
Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis