Home Over Jonx Vroeg Erbij Team

Vroeg Erbij Team

Het Vroeg Erbij Team wil ervoor zorgen dat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Het is een expertiseteam voor Integrale Vroeghulp voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Door vroegtijdig hulp en ondersteuning te bieden, kunnen problemen op latere leeftijd worden beperkt of wellicht zelfs worden voorkomen. Daarom werken hulpverleners van Jonx en van andere instellingen samen en zij zorgen ervoor dat de hulpverleningsvormen zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd.

Het Vroeg Erbij Team is een samenwerkingsverband tussen MEE Groningen, GGD Groningen en Jonx. Ook Accare, NOVO, Elker, Kentalis, Visio en UMCG kinderrevalidatie en KNO-CSK zijn betrokken.