Home Voor wie Ouders

Jonx is er voor

Ouders

ouders jonx kinderen jongeren

Ieder kind en ieder gezin is weer anders. Je geniet samen van de mooie momenten en probeert ook samen de problemen op te lossen. Maar soms wegen problemen zo zwaar dat je hulp nodig hebt om weer de juiste kant op te gaan. Jonx helpt kinderen en jongeren met psychische problemen en hun ouders of verzorgers.

Wanneer is Jonx er voor je?

Veel kinderen voelen zich wel eens bang, verdrietig of alleen. Dat is heel gewoon. Als ouder wil je graag dat je kind weer plezier heeft. Jonx kan jullie helpen:

  • Als er veel ruzie is, en je kind is boos, agressief en opstandig.
  • Als je kind zich minderwaardig voelt, vaak somber of verdrietig is.
  • Als je kind het moeilijk vindt om vrienden te maken.
  • Als je kind iets vervelends heeft meegemaakt, en hier niet goed over kan praten.

Behandelaanbod van Jonx

Er zijn verschillende manieren waarop we jullie helpen. Als ouder wordt je altijd bij de behandeling van je kind betrokken. Bij jongere kinderen wat intensiever dan als je kind als wat ouder is.

Als er een diagnose is gesteld, krijgen zowel jij als je kind uitgebreide uitleg over deze diagnose, en wat dit voor je kind kan betekenen. Dit noemen we psycho-educatie. Als dat wenselijk is, geven we deze uitleg ook op school of bijvoorbeeld de sportvereniging.

Een behandeling kan verder uit verschillende onderdelen bestaan. Bijvoorbeeld gesprekken, spel en oefeningen. Of medicatie, wanneer dat nodig en passend is. Samen met de behandelaren onderzoeken jullie wat het beste past bij jullie en jullie kind.

Autisme Team Noord-Nederland

Voor jongeren en volwassenen met autisme heeft Jonx verschillende vormen van gespecialiseerd klinisch verblijf. Er zijn twee trainingsafdelingen voor jongeren en een afdeling voor klinisch verblijf voor volwassenen met een ernstige vorm van autisme.

Specialismen van Jonx

Je kunt met veel verschillende problemen bij Jonx terecht. Daarnaast hebben we een paar teams die zijn gespecialiseerd in een specifieke diagnose: dat zijn onze teams voor autisme (ASS), genderdysforie en FASD.

Rechten en plichten van ouders

Als je kind een behandeling bij Jonx krijgt, is het goed om te weten wat je rechten en plichten zijn als ouder. Tot welke leeftijd mag je bijvoorbeeld nog weten wat je kind met ons bespreekt? En hoe zit het als jullie gescheiden zijn?  

Bij Jonx in zorg, en dan?

1

Verwijzing

2

Intake

3

Adviesgesprek

4

Behandeling

5

Eindgesprek