Verwijzen

Wanneer er hulp nodig is, kunt u doorverwijzen naar Jonx.

Aanmelden

Wilt u een kind, jongere of volwassene naar Jonx verwijzen? Verwijzen naar Jonx (Ambulant of Autisme) kan op twee verschillende manieren. Indien u over een Zorgdomein account beschikt kunt u de jeugdige via Zorgdomein aanmelden. Anders is het mogelijk om de jeugdige via ons Online aanmeldingsformulier aan te melden.

1. ZorgDomein

Het is mogelijk een jeugdige digitaal aanmelden aan te melden via ZorgDomein. In ZorgDomein vindt u bijvoorbeeld informatie over zorgtrajecten, verwijsafspraken en openingstijden van zorginstellingen. Wanneer u kiest voor een verwijzing naar Jonx kunt u gemakkelijk en veilig de verwijsbrief verzenden via ZorgDomein.

2. Aanmelden via een formulier

Verwijzers die op basis van de Jeugdwet zelf mogen doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp en waarvoor gemeenten een leveringsplicht hebben:

  • Gemeentelijke toegang via het basisteam (wij-team/wijkteam/sociaal team/CJG)
  • Huisarts, jeugdarts, medisch specialist
  • Rechter; kinderrechter maar ook andere rechters
  • Gecertificeerde instelling; de jeugdbeschermer (gezinsvoogd en voogd) en de jeugdreclasseerder
  • Justitiële Jeugdinrichting; directeur en selectiefunctionaris

* Let op. Basisteams dienen naast de aanmelding de beschikking(en) zelf aan te vragen.

** Via de onderstaande button kunt u een formulier downloaden die u vervolgens digitaal in kunt vullen. Het ingevulde formulier kan verstuurd worden naar:

Jonx ambulant: centraalsecrjonxambulant@lentis.nl

Jonx Autisme Team Noord: atngroningen@lentis.nl

*** Lentis hecht grote waarde aan de privacy van hun cliënten. We ontvangen het ingevulde formulier dan ook graag via een beveiligde en/of versleutelde mail. Ook is het mogelijk om het formulier te faxen.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis