Kwaliteit van zorg

De zorg van Jonx is van een hoogwaardig niveau. Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering is onderdeel van ons dagelijks werk. We leggen zorgprocessen systematisch vast zodat voor iedereen duidelijk is hoe we omgaan met verschillende situaties. Onze zorg is HKZ-gecertificeerd. HKZ is een keurmerk voor de zorgsector. Het ontvangen keurmerk betekent dat Jonx intern de zaken goed op orde heeft, de klant principieel centraal staat en dat we voortdurend werken aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Daarnaast hebben we van Stichting TOPGGz het keurmerk TOPGGz ontvangen voor het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) in Groningen waar zeer gespecialiseerde, topklinische zorg verleend wordt.

Cliënttevredenheid

We hechten aan de mening van onze cliënten. We vragen daarom regelmatig feedback tijdens de behandelingen en werken met enquêtes zowel voor cliënten als verwijzers. De resultaten van de cliënttevredenheidsonderzoeken worden besproken en vormen de basis voor verdere verbetering. Daarnaast meten we de kwaliteit van zorg aan de hand van prestatie-indicatoren. Als je klachten hebt, nemen we deze heel serieus. We hebben een klachtenregeling gebaseerd op wettelijke regelingen. Om te leren en te verbeteren horen wij je klachten graag. Ook meer algemene suggesties horen wij graag van je. Alleen zo kunnen samen blijvend werken aan verbeteringen en houden we onszelf scherp.

Cliëntparticipatie

De cliëntenraad en familievereniging van Jonx zijn nauw betrokken bij de kwaliteit van zorg en de structurele verbetering. De veranderingen in de maatschappij gaan snel en cliënten zoeken naar nieuwe mogelijkheden. We hebben zorginnovatie en eHealth zodoende stevig op de agenda staan en geven innovatie vorm met cliëntenpanels en klankbordgroepen.

  • Medezeggenschap van cliënten en medewerkers
  • Cliënttevredenheid
  • Ervaringsdeskundigheid
  • TopGGZ
  • Wachttijden
  • Klachten en complimenten

Cliëntenraad

Ben je in behandeling bij Jonx, woon je binnen een Beschermd Wonen project of krijg je begeleiding bij het op jezelf wonen? Dan heb jij ervaring met de zorg die Jonx biedt! Ook ouders, verzorgers of een vertegenwoordiger van een kind in behandeling bij Jonx kunnen meepraten en denken over hoe de zorg verbeterd kan worden. Om dit goed te doen is het belangrijk dat wij jouw ervaring en mening horen.

Meedoen?

Je kunt op twee manieren mee doen, door lid te worden van de Cliëntenraad Jonx of door lid te worden van het cliëntenpanel. Bij de cliëntenraad wordt gepraat over behandelaanbod, medicijngebruik, huisregels en is regelmatig overleg met het management. Je leert op te komen voor andermans belangen en je eigen belang in het oog te houden. Er is een reis- en onkostenvergoeding en een financiële vergoeding voor deelname aan de vergaderingen. Vanuit het Cliënten Belangen Bureau (CBB) wordt ondersteuning geboden bij het raadswerk.

Voor het cliëntenpanel word je via de mail benaderd om je mening te geven over verschillende onderwerpen met betrekking tot de zorgverlening binnen Jonx. Voorwaarde is dat je 12 jaar of ouder bent, je krijgt twee tot drie keer per jaar een uitnodigingsmail om hieraan deel te nemen. Je hoort ook terug wat de resultaten zijn!

Wil je meedoen met het panel of lid worden van de raad stuur dan een mail met je gegevens naar cbb21@lentis.nl. De Cliëntenraad Jonx maakt deel uit van een groter verband medezeggenschap binnen Lentis en vindt zijn wettelijke basis in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Voor meer informatie kun je contact opnemen met het CBB via telefoonnummer 050 – 526 58 22 of cbb21@lentis.nl.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis