Jongen met beugel

Een klacht indienen

Kan ik als familielid of naaste ook een klacht indienen?

Ben je familielid of naaste en heb je een klacht? Bespreek dan met de Informatieservice welke stappen je kan nemen. Leveren een gesprek met de behandelaar, de patiënten vertrouwenspersoon of een reactie naar de Informatieservice niet op wat je ervan verwacht? Neem dan contact op met de klachtencommissie.

Hoe dien je een klacht in?

Je kunt een klacht schriftelijk indienen door een ondertekende brief te sturen naar:
Klachtencommissie Lentis/UCP
Postbus 128
9470 AC Zuidlaren

Mailen mag ook, naar klachtenlentis.ucp@lentis.nl. Zorg er dan wel voor dat de klacht die je meestuurt ondertekend is.

Bemiddelingsgesprek of klachtencommissie?

Vaak lukt het om in een bemiddelingsgesprek tot een oplossing voor de klacht te komen. Wanneer bemiddeling niet tot tevredenheid leidt of partijen dit niet willen, wordt de klacht beoordeeld door een commissie. Deze commissie bestaat uit drie tot vier personen.

De voorzitter van de commissie is een jurist die niet bij Jonx werkt. Twee leden zijn werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Dat kan bij Jonx zijn of een andere instelling. Meestal is er een psychiater bij. De vierde persoon is een vertegenwoordiger van een cliëntenraad of familieraad. De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

Bij de samenstelling van de commissie wordt er op gelet dat de leden niet direct betrokken zijn of zijn geweest bij de behandeling of het verblijf omdat we een eerlijke en onafhankelijke beoordeling willen.

Meer informatie?

Meer informatie vind je in onze brochures:

Of bel naar het secretariaat van de Klachtencommissie, telefoon 050 409 7204.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis