Meisje met spijkerblouse

Psycho-educatiegroep PDD-NOS

Wanneer je kind de diagnose PDD-NOS of Stoornis van Asperger heeft is er een verklaring voor het gedrag van je kind. Als ouder kom je vaak met vragen te zitten rondom deze diagnose. Deze bijeenkomsten zijn er daarom op gericht om meer inzicht te geven in de diagnose en om bepaalde vaardigheden te bespreken die van belang zijn bij deze problematiek.

Doelen van de groep

De bijeenkomsten zijn er op gericht meer inzicht te geven in de diagnose en om specifieke opvoedkundige vaardigheden te bespreken die van belang zijn bij deze problematiek. Daarnaast blijkt dat ouders in het algemeen de bijeenkomsten als extra steun ervaren, omdat zij in het contact met andere ouders eigen ervaringen en oplossingen uit kunnen wisselen.

Inhoud van de groep

De groep bestaat uit ouders van 5 tot 6 kinderen met vergelijkbare problematiek en wordt geleid door 2 medewerkers van Jonx. De bijeenkomsten duren telkens 1,5 uur.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Bijeenkomst 1

Is gericht op psycho-educatie: wat is PDD-NOS en welke gevolgen heeft het voor het kind?

Bijeenkomst 2

Houdt zich bezig met de gevolgen die PDD-NOS heeft op de sociaalemotionele ontwikkeling van het kind en voor school.

Bijeenkomst 3

Is gericht op de gevolgen voor ouders en het gezin en staat stil bij de opvoedkundige vaardigheden die van belang zijn bij het opvoeden van deze kinderen.

Bijeenkomst 4

Zal gaan over de behandelmogelijkheden en over de regelingen die de overheid specifiek voor de groep kinderen heeft ingesteld. Er is in alle bijeenkomsten ruimte voor ouders om ervaringen en vragen met elkaar te delen.

Locatie en Contact

De bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw van Jonx Hoogezand. Er starten op meerdere tijdstippen per jaar nieuwe groepen. De groepen worden op wisselende tijden gegeven (ochtend, eind van de middag of avond) en duren gemiddeld 1,5 uur.

Praktisch

De Jonx medewerker die betrokken was bij het diagnostisch traject van uw kind, zal met u ook de mogelijkheid bespreken om deel te nemen aan de groep en gegevens over data en tijdstippen kunnen verschaffen. Deze medewerker zal vervolgens zorg dragen voor de verdere aanmelding. Indien u geen eigen behandelaar heeft, kunt u via het secretariaat verdere informatie inwinnen.

Er zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomsten.

Contact

Jonx Hoogezand-Sappemeer
Industrieweg 33
9601 LJ Hoogezand
0598 457120
afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis