Drie jongeren liggend in het gras

Psycho-educatie voor jongeren met Autisme

Tijdens psycho-educatie krijgen jongeren bij wie een autismespectrumstoornis (ASS) is vastgesteld uitleg over ASS.

Inhoud van de behandeling

Tijdens psycho-educatie krijgen je meer uitleg over ASS. Tijdens de groepsbijeenkomsten is het mogelijk om onderlinge ervaringen uit te wisselen met andere jongeren met ASS. De training bestaat uit 4 middagen van 1 uur.

Voor wie is de behandeling bedoeld?

Psycho-educatie is speciaal voor jongeren die meer inzicht willen krijgen in ASS en wat dit voor hen betekent.

Locaties

Pyscho-educatie voor jongeren wordt gegeven door het Autisme Team Noord-Nederland in Leeuwarden.

Praktische informatie

Deelnemen aan psycho-educatie kan alleen in overleg met je behandelaar bij Jonx. Voor actuele informatie over mogelijke startdata kun je contact opnemen met je behandelaar bij Jonx. Psycho-educatie start bij voldoende aanmeldingen.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis