‘Het pesten is nog niet helemaal over, maar ik word in elk geval niet meer zo kwaad.’
Brian van 9 over dramatherapie

Dramatherapie

Dramatherapie is een doe-therapie. Bij veel therapieën wordt er vooral gesproken over problemen. Bij dramatherapie staat het doen en ervaren centraal en wordt gebruik gemaakt van alle aspecten van theater, zoals verhalen vertellen, rollenspel, decor bouwen en kinderspel. Dramatherapie wordt samen met beeldende therapie en psychomotorische therapie (PMT) ook wel vaktherapie genoemd. Kijk voor meer informatie over dramatherapie bij vaktherapie.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis