Kinderen op bankje

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Je leert tijdens CGT anders om te gaan met je gedrag en gedachten. CGT is een gestructureerde aanpak en er wordt vaak gewerkt met huiswerkopdrachten.

Inhoud van de behandeling

Het uitgangspunt bij cognitieve gedragstherapie (CGT) is dat er een verband is tussen je gedachten, je gedrag en je gevoel in een bepaalde situatie. Tijdens CGT leer je anders om te gaan met je gedrag en gedachten. Allereerst worden er samen met jou en eventueel je ouders, doelen afgesproken. De problemen die je hebt worden in kaart gebracht. Daarna wordt afgesproken hoe de problemen aangepakt gaan worden, bijvoorbeeld door te leren om anders te denken en ander gedrag toe te passen. De behandelaar stelt vragen als “Hoe helpt deze gedachte je?”en “Wat zou je anders kunnen denken?” Je leert om negatieve gedachten te vervangen door positieve gedachten, wat een positief effect heeft op je gevoel en gedrag. Meestal wordt met acht tot achttien sessies CGT een goed resultaat bereikt. Voorwaarde is wel dat je ook huiswerkopdrachten maakt.

Voor wie is de behandeling bedoeld?

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Behandelaren

Alle teams van Jonx hebben behandelaren met ruime ervaring op het gebied van cognitieve gedragstherapie (CGT).

Locaties

Deze behandeling wordt aangeboden op alle locaties van Jonx.

Praktische informatie

Aanmelden

Het is niet mogelijk om jezelf aan te melden voor cognitieve gedragstherapie. Je kan wel schriftelijk of digitaal aangemeld worden door:

  • de gemeente (sociale wijkteam of Centrum Jeugd en Gezin (CJG))
  • je huisarts
  • een GGZ-instelling
  • een GGD-arts
  • een medisch specialist

Eén van deze professionals kan je aanmelden bij een locatie van Jonx waar cognitieve gedragstherapie wordt aangeboden.

Vergoedingen

Vergoedingen van zorg kunnen jaarlijks wijzigen. Ontvang je psychische hulp van Jonx of denk je daarover? En wil je weten welke kosten daaraan verbonden zijn en wat de vergoedingen zijn? Neem dan eerst contact op met je zorgverzekeraar. Jonx informeert je ook graag goed en uitgebreid over de kosten die worden vergoed. Zodat je achteraf niet voor onverwachte ziektekosten komt te staan. Lees hier meer over vergoedingen van zorg.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis