Man in park

Pesten

Pesten is iets dat voorkomen en gestopt kán worden. Dit gedrag is een vorm van agressie waarbij één of meerdere personen de intentie hebben een ander steeds opnieuw schade toe te brengen, waarbij de macht ongelijk verdeeld is; het slachtoffer kan zich meestal niet verdedigen. Pesten gebeurt met opzet, steeds opnieuw en er wordt schade toegebracht op verschillende manieren.

Tijdens de voorlichting wordt ingegaan op het pesten zelf en wat de verschillende rollen van betrokkenen zijn. Daarnaast wordt er ingegaan op het signaleren door en het handelen van de omgeving bij het pesten.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis