Man in het park

Methode nieuwe autoriteit

De methode is gericht op een benadering voor gezinnen met kinderen en/ of jongeren die agressief en destructief gedrag laten zien. De grondlegger van deze methode (oorspronkelijk Geweldloos Verzet genoemd) liet zich inspireren door de geweldloze houding van Gandhi en Martin Luther King.
De uitgangspunten van deze methode zijn: verzet, solidariteit en aanwezigheid. Er wordt hierbij ingezet op een verandering van autoriteit, waarmee het gedrag van de kinderen positief beïnvloed wordt. In plaats van autoriteit uit te oefenen op basis van straffen en belonen, worden ouders uitgenodigd om zichzelf een nieuwe vorm van autoriteit aan te leren. De uitgangspunten zijn:

  • De-escalatie
  • Hernemen van de ouderpositie door actief aanwezig te zijn in het leven van je kind
  • Gebruik maken van het netwerk
  • Herstel van de relatie
Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis