Jonge man bij bos

Depressie

Er wordt van een depressie gesproken als het algemeen functioneren en gedrag van iemand verandert wat samen gaat met een depressieve houding. De depressieve persoon verliest de interesse of het plezier in veel dingen en laat vaak een lusteloze houding zien. Het denken, gevoel en gedrag zijn negatief gekleurd en er kan ook sprake zijn van lichamelijke klachten.

Tijdens de voorlichting wordt ingegaan op de betekenis en het ontstaan van een depressie. Ook wordt uitgelegd wat depressieve jongeren zelf kunnen leren en wat zij nodig hebben van hun omgeving. Er wordt wat dieper ingegaan op wat de jongeren kunnen leren door de uitleg van cognitieve gedragstherapeutisch (CGT) technieken, zoals denkfouten.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis