header jongen tiener donker haar

ADHD

ADHD is een afkorting voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands wordt ADHD ‘aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit’ genoemd. Aangezien het gedrag dat hoort bij ADHD een verstorend effect kan hebben op de omgeving, valt het onder externaliserende psychische stoornissen. Kenmerkend voor ADHD zijn aandachtstekort, overbeweegelijkheiden impulsiviteit.

Tijdens de voorlichting krijgt u meer informatie over de aard van de stoornis met als doel attitude-en gedragsverandering te bewerkstelligen. U krijgt advies, praktische tips en handvatten die u helpen bij de omgang met een kind of jongere met ADHD. U leert welke kenmerken bij ADHD horen en welke psychisch en sociale gevolgen het voor iemand kan hebben.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis