Volwassen man met autisme

Relaties en seksualiteit bij autisme

In deze cursus komt aan bod wat er precies anders gaat bij relaties en seksualiteit, wat dit betekent voor de persoon met Autisme zelf, maar ook voor de omgeving. Daarnaast zal er zowel theorie worden gegeven, maar zal er ook geoefend worden met het bespreken van deze thema’s, het begrijpelijk uitleggen van gerelateerde onderwerpen en komen er verschillende methodieken aan bod.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis