Vrouw bij brug

Opleiding Autisme | Begrijpen en begeleiden

Deze opleiding is ontwikkeld binnen de woonafdelingen van Jonx Autisme in samenwerking met het autisme team om de begeleiders op woonafdelingen na hun basisopleiding specifiek op te leiden in het begrijpen van het gedrag en het begeleiden van volwassenen met autisme. De opleiding wordt jaarlijks aangeboden in samenwerking met de Hanzehogeschool in Groningen. De opleiding bestaat uit 8 tot 9 volledige dagen les, werkbezoeken en het maken van een portfolio gericht op de praktische toepassing van de theoretische kennis in de eigen werksetting.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis