Mieke in het park

Omgaan met gedragsproblemen bij autisme

Door de forse beperkingen die voort kunnen komen uit autisme kunnen kinderen, jongeren, maar ook volwassenen (forse) gedragsproblemen laten zien. In deze cursus leer je over hoe de gedragsproblemen kunnen ontstaan, hoe deze aan het autisme gerelateerd zijn, maar vooral welke aanpak en welke methodiek passend is bij gedragsproblemen.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis