Vrouw op steen

Levensloopbegeleiding bij volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis

In de 40 jaar van haar bestaan ontwikkelde het ATN zich tot een deskundige en betrouwbare partner bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), hun familieleden en naastbetrokkenen.

Het ATN is zich al die jaren bewust gebleken van haar verantwoordelijkheid om expertise te handhaven, te bevorderen, uit te breiden en toegankelijk te maken. Dit heeft geleid tot ervaring met veel verschillende doelgroepen met autisme. Diagnostiek en innovatieve patiëntenzorg bij mensen met autisme van jong tot oud, intellectueel heel beperkt of juist heel begaafd met of zonder co-morbiditeit. Waar lopen ze door hun autisme tegenaan? Hoe kunnen deze mensen, hun familieleden, hun partners en andere betrokkenen worden ondersteund in de verschillende levensfasen? Wat zijn de aandachtspunten om de kwaliteit van leven te verbeteren?

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis