Man in het park

Basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker

De cursus gedragstherapeutisch werker is gericht op professionals met tenminste HBO-niveau die zich willen laten registreren als cognitief gedragstherapeutisch werker. De cursus is opgezet om professionals kennis te laten maken met de werkmethode van cognitieve gedragstherapie (CGT).

Tijdsduur en –besteding

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van zes uur. Daarnaast moeten de cursisten zelfstandig literatuur lezen en huiswerkopdrachten uitvoeren. De totale belasting van de cursus, inclusief de bijeenkomsten, is circa 100 uur.

Inhoud van de cursus

Tijdens de cursus worden onder meer de volgende punten besproken betreffende het gedragstherapeutisch proces:

  • Keuze van probleemgedrag
  • Observatie/registratie
  • Klassieke en operanteconditionering
  • Maken van analyses
  • Opzetten en uitvoeren van onderdelen van het behandelingsprogramma
  • Evalueren van het behandelingsprogramma
  • Terugrapportage aan de verantwoordelijke cognitief gedragstherapeut
  • Aspecten van de therapeutische relatie
  • Motiveren van de patiënt

Daarnaast wordt behandeling van angststoornissen, stemmingsstoornissen en gedragsproblemen uitvoerig besproken, zo ook comorbiditeit. Op het gebied van therapeutische interventies wordt aandacht besteed aan exposure, response preventie, operantebekrachtigers en cognitieve technieken.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis