meisje met muts buiten vrolijk

Autisme

Autisme is een verzamelnaam en heeft veel verschillende vormen. Officieel spreken we over Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). Bij autisme verwerk je informatie op een andere manier dan anderen dat doen. Er bestaan verschillende uitingsvormen, die per persoon verschillen. Deze verschillen leggen we hieronder uit.

Autisme bij vrouwen

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor autisme bij vrouwen. En dat is volledig terecht. In deze cursus wordt stil gestaan bij de verschillen tussen autisme bij vrouwen en bij mannen. Welke gevolgen dit heeft voor diagnostiek en behandeling, maar vooral ook wat hiervan terug te zien is in het dagelijks leven. Daarnaast is er aandacht voor veelvoorkomende co-morbiditeit en/of overlap van symptomen met bijvoorbeeld angststoornissen, depressie en persoonlijkheidsstoornissen.

Autisme bij jonge kinderen

In deze cursus komt aan bod hoe autisme te herkennen is bij jonge kinderen (0-4/6 jaar), waarom het belangrijk is om autisme te herkennen en wat kun je doen als ouder of als begeleider/ hulpverlener wanneer een kind autisme heeft. Er wordt aandacht gegeven aan mogelijkheden om het kind en zijn omgeving te stimuleren zodat het zich ondanks de bijzonderheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen. De cursus wordt gegeven door experts van het Autismeteam Noord Nederland die werkzaam zijn binnen het specialistische infantteam. In de cursus wordt gebruik gemaakt van videomateriaal en is inbreng van eigen casuïstiek zeker mogelijk.

Autisme bij ouderen

Over ouderen met autisme is helaas nog weinig gepubliceerd. Mensen met autisme hebben problemen met het verwerken van informatie. Bij ouderen zien we vaak lichamelijke klachten en stoornissen die invloed hebben op de informatieverwerking.

Hoe doe je diagnostiek bij ouderen met autisme? Veel mensen met autisme zijn afhankelijk van anderen bij (een aantal) taken in het dagelijks leven. Vaak wordt dit uitgevoerd door de familie. Wat moet er gebeuren wanneer de familie dit niet meer kan doen? Wat zijn de aandachtspunten bij de verzorging en of behandeling van ouderen met autisme? Veranderingen en nieuwe situaties die ouderen meemaken zoals pensioen, ziekte (zelf of partner) zijn vaak moeilijk voor mensen met autisme. Hoe kunnen we ouderen met autisme daarin zo goed mogelijk ondersteunen? Deze cursus voor begeleiders of behandelaars gaat in op bovenstaande vragen.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis