Meisje in grasveld

Autisme en onder en -overgevoeligheid

In de DSM 5 is onder- en overgevoeligheid opgenomen in de criteria voor het vaststellen van een autisme diagnose. Bij kinderen en volwassenen met autisme kan de sensorische informatieverwerking heel anders verlopen met grote gevolgen. In deze cursus komt aan bod wat er precies anders verloopt bij autisme en vooral hoe daar mee om te gaan in het dagelijks leven als begeleider of behandelaar.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis