Jonge man bij bos

Autisme en andere beperkingen | ASS+

De ASS+-cursus gaat over mensen met Autisme (kinderen, volwassenen en ouderen) die naast Autisme ook nog 1 of meer andere beperkingen hebben. Dat kan zijn een (combinatie van) verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking, een zintuiglijke beperking of een neurologische beperking. Een ASS+ cursus voor professionals (psychiaters, psychologen, orthopedagogen) kan gaan over hoe doe je diagnostiek en behandeling bij deze doelgroepen. In de ASS+ cursus voor behandelaars, begeleiders, leerkrachten en werkgevers zal het vooral gaan over hoe de ontwikkeling van iemand met een combinatie van stoornissen zo goed mogelijk gestimuleerd kan worden. Hoe er gebruik gemaakt kan worden van de sterke kanten en hoe er rekening gehouden kan worden met de minder sterke kanten van de mensen met ASS+.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis