header jongen tiener donker haar

JonxPro

Het vroegtijdig signaleren en voorkomen van klachten is even belangrijk als het behandelen ervan. Jonx beschikt over meerdere ervaren trainers die ieder op hun eigen expertisegebied hun kennis willen delen over jeugdigen en verschillende gedrags- en psychiatrische problematiek. Ons kenniscentrum heet daarom: JonxPro. De specialistische kennis die aanwezig is wordt gedeeld door het organiseren van cursussen, trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten.

Voor wie?

JonxPro richt zich op (zorg)professionals, leerkrachten en anderen die te maken hebben of krijgen met kinderen, jongeren of volwassenen met psychische klachten en die hun kennis hierover graag willen verdiepen.

Locatie

De voorlichting kan zowel bij u op locatie als op één van de vestigingen van Jonx worden gegeven.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis