‘Op Jonx kun je terugvallen bij crisis, ook in het weekend.’
Huisarts bureau

Verwijzers

U kunt naar Jonx doorverwijzen via de bovenstaande button. Onze keuzehulp helpt bij het verwijzen naar de juiste zorg (POH, BasisGGz of Gespecialiseerde GGz):

Hulp bij crisis

Hulp nodig bij een crisis?

Tot 18 jaar:

Tijdens kantooruren (09.00 – 17.00 uur) zijn de gemeentelijke basisteams verantwoordelijk voor spoedhulp. Buiten kantooruren Spoed voor jeugd Groningen 050 523 98 51.

 

Consultatie / telefonisch spreekuur

Consultatie

Consultatie betreft korte vragen (maximaal 20 minuten) die betrekking hebben op diagnostiek en/of behandelbeleid, zonder dat de patiënt zelf gezien wordt.
Wanneer uitgebreidere consultatie nodig is, mondeling / telefonisch, schriftelijk of op locatie zullen kosten in rekening gebracht worden ( € 95,- per uur  / per persoon, exclusief reiskosten)

Telefonisch spreekuur

Telefonisch spreekuur betreft met name korte vragen rondom aanmelding, doorverwijzing en behandelaanbod.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis